• OBJAVLJENO: 15.03.2006.
Najava 134. redovne sjednice Vlade BPK-a Goražde

DNEVNI RED


1. Usvajanje Zapisnika sa 133-će redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantna Goražde.
2. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju novčanih sredstava za finansiranje nadzora na izvođenju radova na sanaciji trase puta Hrenovica-Mesići.
3. Razmatranje prijedloga Uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o Javno-žalbenom birou.
4. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju novčanih sredstava za banjsko-klimatsko liječenje u RRC “Fojnica” Fojnica boračkih populacija.
5. Razmatranje prijedloga Odluke o isplati novčanih sredstava za banjsko-klimatsko liječenje pacijenata iz oblasti socijalne politike.
6. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju saglasnosti ministru za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše Ugovor o zakupu prostora i antenskog stuba sa ERONET-om Pokretne komunikacije d.o.o. Mostar
7. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za javne nabavke.
8. Razmatranje prijedloga Uredbe o utvrđivanju redosljeda prioriteta za dodjelu stanova privatiziranih preduzeća.
9. Razmatranje prijedloga Odluka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport:
a) Odluka o izmjeni Programa utroška finansijskih sredstava iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport –ekonomski kod 614129- Izdaci za informisanje.
b) Odluka o odobravanju novčanih sredstava JP.RTV BPK-a Goražde za mjesec oktobar i novembar 2005.godine;
c) Odluka o odobravanju novčanih sredstava J.P. KIC “Prača” Radio Prača za mjesec oktobar i novembar 2005.godine;
d) Odluka o odobravanju dodatnih novčanih sredstava za sanaciju mokrog čvora O.Š. “Fahrudin Fahro Baščelija”;
e) Odluka o davanju saglasnosti za prodaju motornog vozila JU. O.Š. “Ustikolina” Ustikolina.

10. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju Odbora za obilježavanje 25.novembra Dana državnosti BiH.
11. Tekuća pitanja.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.