Ustanove zdravstvene zaštite
 • Kantonalni zavod za zdravstveno osiguranje BPK Goražde
  Adresa: 1.slavne višegradske brigade bb
  direktor: Hamed Topuz, tel: 038/228-348
 • JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde
  Adredsa: 1.slavne višegradske brigade bb
  direktor: dr Medina Bičo
  tel: 038/220-060, fax: 038/227-152
 • JZU Kantonalna bolnica Goražde
  Adresa: ul. Zdravstvenih radnika bb
  direktor  dr Nermina Kamenica
   tel: 038/227-333, fax: 038/228-395
 • JU Dom zdravlja „dr Isak Samokovlija“ Goražde
  Adresa: ul. Zdravstvenih radnika bb
  direktor dr Edin Čengić, tel: 038/221-072 fax: 038/221-028
 • JU Dom zdravlja Ustikolina
  Adresa: Ustikolina
  direktor prim. dr Alija Begović, tel/fax: 038/518-140
 • JU Dom zdravlja Prača
  Adresa: Prača
  direktor dr Medo Žigović, tel/fax: 038/799-020

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.