• OBJAVLJENO: 30.12.2005.
Novogodišnji prijem za uposlene u kantonalnim organima uprave

Čestitke i certifikati državnim službenicima!

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Salko Obhođaš upriličio je novogodišnji prijem za uposlene u kantonalnim organima uprave.
Uz čestitke za sreću i uspjeh u Novoj 2006. godini, premijer Obhođaš kazao je uposlenicima da su u budžetu BPK-a Goražde za 2006. godinu planirana sredstva za primjenu općeg kolektivnog ugovora kad je riječ o njihovim plaćama, toplom obroku i regresu za godišnji odmor, koji će dovesti do malog povećanja i poboljšanja standarda uposlenih u odnosu na 2005. godinu, posebno iznosa najmanjeg zagarantovanog ličnog dohotka. On je ohrabrio državne službenike i namještenike da u skladu sa reformom državne uprave nastoje da steknu što veća zvanja i usavršavaju se u službi.
Tom prilikom, državnim službenicima svečano su uručeni certifikati Agencije za državnu službu o uspješno završenom informatičkom kursu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.