• OBJAVLJENO: 27.10.2021.
Aktivno učešće na Javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, održanoj jučer u Sarajevu, uzela i premijerka Aida Obuća
Neophodno je donijeti novi zakon koji će omogućiti adekvatnu i pravedniju raspodjelu javnih prihoda

Aktivno učešće na Javnoj raspravi o  Nacrtu  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, održanoj jučer u Sarajevu, ispred Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, uzela je premijerka Aida Obuća.

S obzirom da je navedeni zakon na snazi od 2006. godine, njegovoj izmjeni prethodilo je jako puno inicijativa, jer niti jedan od kantona unutar FBiH nije bio zadovoljan trenutnim rješenjima, odnosno kriterijima na osnovu kojih se vršila raspodjela javnih prihoda. Izmjena Zakona koji je prošao proceduru Doma naroda parlamenta FBiH i Predstavničkog doma ide u smjeru izmjene samo jednog člana koji se odnosi na ponder koji ima trenutno Kanton Sarajevo, a to je ponder dva.

„U Bosne i Hercegovini, od njenog osnivanja do danas, vršena je neadekvatna i nepravedna raspodjela prihoda. Od 2006. godine, kod raspodjele javnih prihoda uopšte se nisu uzimale u obzir ustavne nadležnosti kantona, različite situacije u pojedinim kantonima, kao ni obaveze koje su za kantone utvrđene federalnim zakonima i drugim propisima. Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je nakon toga donesen, utvrđeni su kriteriji koji su u vezi s nekim od ustavnih nadležnosti kantona, ali su to uglavnom kriteriji koji ne odgovaraju Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Kriteriji za raspodjelu sredstava, odnosno sama raspodjela bi se trebala odrediti u vezi sa svim nadležnostima kantona koje su utvrđene Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, a ne samo u vezi s nekim od ustavom definisanih nadležnosti kantona, jer bi se na taj način omogućilo kantonima da finansiraju, a samim tim i izvršavaju svoje ustavne nadležnosti“-kazala je premijerka Aida Obuća.

Prema njenim riječima,  Bosansko-podrinjski kanton Goražde je još 2015. godine prema Ministarstvu za finansije FBiH uputio inicijativu za izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda, uz sveobuhvatnu analizu, smatrajući da je ovo zakonsko rješenje potrebno izmijeniti kako bi se osigurao minimum finansijskih sredstava za izvršavanje ustavnih nadležnosti koje ima svaki kanton, bez obzira na njegovu veličinu.

„Izostavljanje određenih kriterija koji bi imajući u vidu ustavne nadležnosti kantona trebali obavezno biti kriteriji za raspodjelu je donekle kompezovano uvođenjem pondera u važeći Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine jer da nisu utvrđeni ponderi, određeni kantoni koji imaju naprimjer, procentualno veće učešće korisnika socijalne i zdravstvene zaštite po stanovniku ne bi bili u mogućnosti pružiti tu zaštitu svojim stanovnicima na onom nivou na kojem je ista u drugim kantonima, što je svakako neprihvatljivo“-ističe premijerka BPK Goražde.

Iznoseći argumente na javnoj raspravi kada je riječ o kriterijima za raspodjelu sredstava, dodala je da su zdravstvo i socijalna zaštita prema Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine u nadležnosti kantona, čije uspostavljanje i finansiranje, u dijelu koji je u nadležnosti kantona, iziskuje velika finansijska sredstva, pogotovo u kantonima u kojima ne postoji mogućnost pružanja tercijalne zdravstvene zaštite. Također, istaknula je nezadovoljstvo  postojećim načinom raspodjele, s obzirom da su jedini kriteriji za raspodjelu površina, broj stanovnika i broj učenika.

„Veći, mnogoljudniji kantoni i kantoni s manjim potrebama zdravstvene i socijalne zaštite su u znatno povoljnijem položaju, što ima za posljedicu da smanjuje učešće u raspodjeli kantona sa većim potrebama u oblasti zdravstveno socijalne zaštite. U Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde je broj korisnika socijalne i zdravstvene zaštite znatno veći nego u drugim kantonima, a učešće istog u raspodjeli se u zadnjih nekoliko godina smanjuje, iako su i sredstva koja su i u godini kada je raspodjela bila najpovoljnija za naš Kanton bila nedovoljna. Naprimjer,  naknade za civilne žrtve rata su naknade kod kojih su za isti stepen invalidnosti iste naknade u svim kantonima, a analizom je utvrđeno da je broj civilnih žrtava rata veći ili da je stepen njihove invalidnosti u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde veći za 4,278 puta u odnosu na Zeničko- dobojski kanton, odnosno veći za 2,969 puta u odnosu na Tuzlanski kanton, veći za 10,588 puta u odnosu na Zapadno-hercegovački kanton, dok je u odnosu na Kanton Sarajevo koji ima veći ponder broj civilnih žrtava rata ili stepen njihove invalidnosti veći za 1,02 puta“-u prilog tvrdnjama nezadovoljstvu kriterijima kazala je premijerka Obuća.

Kako ističe, navedeno ukazuje da je potrebno uraditi sveobuhvatnu analizu , te donijeti novi Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH koji bi omogućio adekvatnu i pravedniju raspodjelu javnih prihoda.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.