• OBJAVLJENO: 08.11.2021.
Zasjedao Kolegij Skupštine BPK Goražde
Utvrđen dnevni red i termin održavanja 21. redovne sjednice Skupštine BPK Goražde

Kolegij Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na sjednici održanoj danas utvrdio je dnevni red i termin održavanja 21. redovne sjednice Skupštine BPK Goražde. Sjednica će se održati 15. novembra 2021.godine s početkom u 10:00 sati.

Na dnevnom redu su nacrti  Budžeta  i Zakona o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goraždeza 2022. godinu i  te Izvještaj o radu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu.

Na 21. redovnom zasjedanju Skupština BPK Goražde bi trebala razmatrati mišljenje na nacrt Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata te mišljenje u vezi Amandmana XLIX-LXVIII na Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Također, na dnevnom redu su Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021. godinu, Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o razrješenju ministra za privredu u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o imenovanju ministra za privredu u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,  Prijedlog Odluke o razrješenju člana Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na dnevnom redu je i nekoliko izvještaja i informacija. Radi se o Izvještaju o radu Nezavisnog odbora za period 01.02.2021.-31.07.2021. godine, Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 01.07.2021-30.09.2021. godine, te informacijama koje se odnose na stanje RTV – predajnika repetitora i RTV opreme u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde s posebnim akcentom na modernizaciju postojećih i izgradnju novih predajnika i opreme za 2020. godinu, efektima i realizaciji kreditne linije sa „Bosnia Bank International“ d.d. Sarajevo za finansiranje privrede i obrta, uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu te Informacija o poduzetim mjerama i aktivnostima vezanim za pandemiju korona virusa (COVID-19.

POZIV ZA 21. REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE BPK GORAŽDE

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.