• OBJAVLJENO: 07.06.2022.
Regionalna konferencija „10 godina rada na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom kroz zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju“
Jedan od uvodničara bila i premijerka BPK Goražde

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u FBiH, u saradnji sa Vladom Federacije BiH i Federalnim ministarstvom za rad i socijalnu politiku, danas je u Sarajevu organizovao regionalnu konferenciju pod nazivom „10 godina rada na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom kroz zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju“.

Bila je ovo prilika da se razmijene iskustva i analizira zakonski okvir koji reguliše prava osoba sa invaliditetom iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, te izrade preporuke za nadležne institucije, a u cilju jačanja međuinstitucioinalne i regionalne saradnje.

Konferencija je okupila predstavnike Vlade FBiH, ministarstava, zakonodavne i izvršne vlasti, Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje i službi za zapošljavanje, javnih institucija, privrednih društava, organizacija osoba s invaliditetom, te međunarodne zajednice.

Uvodničari su bili v.d. direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Riad Kremić, federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, premijerka Bosanko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća, ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Zoran Blagojević, rukovodilac Odjeljenja za podsticanje zapošljavanja invalida, Javni fond za stipendije, razvoj, invalidnost i uzdržavanje Republike Slovenije Aleksandra Kuhar i predsjednik Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i direktor Udruženje slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko .

Uz čestitke Fondu na 10.godišnjici uspješnog rada, u svom uvodnom obraćanju premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća založila se za ravnopravan tretman osoba sa invaliditetom i njihovo adekvatno uključivanje u proces rada.

“ Prije svega, trebamo prevazići stav društva da se na osobe s invaliditetom gleda kao na one koji nisu sposobni sami brinuti o sebi, nego zahtijevaju permanentnu brigu šire društvene zajednice, koja im treba osigurati egzistenciju i zadovoljenost osnovnih životnih potreba. Osobama s invaliditetom treba osigurati zaposlenje, a to se prije svega odnosi na provedbu pravne legislative, te izjednačavanja mogućnosti za dobivanje posla s ostalim građanima. Stoga je potrebno raditi i na uklanjanju prepreka, kako prostornih tako i psiholoških i socijalnih, u smislu predrasuda. Zapošljavanje bi poboljšalo njihov materijalni status, povećalo bi zadovoljstvo vlastitim životom te omogućilo i potaknulo na samostalan život i zasnivanje vlastite porodice”, kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Dodala je kako je to zakonska i moralna obaveza, potcrtavajući kako i nadalje treba ulagati maksimalne napore i, uz benefite koje pruža spomenuti fond, učiniti još i više za osobe s invaliditetom i njihovo zapošljavanje, uz uvjerenje da će konferencija dati dobre rezultate na tom planu.

Pored predstavnika institucija i organizacija iz BiH, u radu regionalne konferencije o temi “Deset godina rada na unapređenju položaja osoba s invaliditetom kroz zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju”, sudjeluju eksperti i predstavnici institucija iz Hrvatske, Slovenije i Srbije.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.