• OBJAVLJENO: 27.07.2022.
Zasjedalo Ekonomsko-socijalno vijeće BPK-a Goražde
Primljena k znanju informacija o donesenim programima Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022.godinu

Ekonomsko – socijalno vijeće Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na XIX redovnoj sjednici održanoj danas, nakon usvajanja zapisnika te informacije po zaključcima sa prethodne sjednice razmatralo je, a potom i primilo k znanju informaciju o donesenim programima Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022.godinu o kojim  je članove Vijeća informisao ministar za privredu BPK Goražde Haris Salković.

U okviru današnje sjednice, za članove Vijeća upriličena je i prezentacija Dokumenta o temi „Rodna ravnopravnost i borba za prava u tekstilnoj industiji u BPK Goražde“, koji je ispred konsultantskog ureda Klovo-Kajić predstavila Delila Klovo Kajić.

Dokument je na osnovu sveobuhvatnih istraživanja sačinila konsultantska kompanija Klovo-Kajić iz Goražda u saradnji sa  SOLIDAR SUISSE, u okviru projekta „Ponovna izgradnja pouzdanog i efikasnog sistema podrške radnicima u sektoru tekstila i obuće u BiH“ koji ima za cilj  mobilizirati sindikate i organizacije civilnog društva, te ih  i osnažiti za otkrivanje kršenja radnih i ljudskih prava kao i  poboljšanje njihovih radnih uslova.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.