• OBJAVLJENO: 14.11.2022.
Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde
Održana javna rasprava o nacrtu Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije BPK Goražde

U organizaciji Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde, Ustavne i zakonodavno-pravne komisije  i Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine BPK Goražde, danas je u Goraždu održana javna rasprava o nacrtu Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije BPK Goražde. Javnoj raspravi u Goraždu prethodile su i javne rasprave u općinama Pale i Foča u FBiH.

Donošenjem ovog zakona između ostalog  predviđa se uspostava Agencije za borbu protiv korupcije u BPK Goražde kao samostalne upravne organizacije čija djelatnost, odnosno osnovni cilj će biti spriječavanje i borba protiv korupcije.

Prema riječima Alme Šabanije, šefa Odsjeka za upravu i opšte poslove u Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose, agenciji će se moći podnositi prijave o saznanjima o korupciji, koja će postupati po unaprijed određenim internim aktima, koji će između ostalog definisati i zaštitu prijavitelja korupcije.

„Agencija će raspolagati s registrima imenovanih i zaposlenih lica, registrima javnih nabavki , a vodit će evidenciju i o drugim registrima čiji će glavni segment biti borba protiv korupcije. Osnivanjem ove agencije doći će do gašenja Tima za sprečavanje i borbu protiv korupcije, kojeg je imenovala Vlada BPK Goražde, koji je u velikoj mjeri do sada obavljao poslove agencije, jer naš kanton do sada nije imao zakonski regulisanu ovu oblast.  Donošenjem zakona stvorit će se mogućnsoti za normativno rješavanje ovog problema“-kazala je Šabanija.

Kako je predviđeno, navedeni zakon bi trebao stupiti na snagu osam dana od dana objavljivanja u Službenim novinama, s tim da njegova primjena počinje od 01.01.2023.godine, za što bi se trebala obezbijediti finansijska sredstva u budžetu za narednu godinu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.