• OBJAVLJENO: 29.11.2022.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 154. redovnu sjednicu
Suficit u Budžetu BPK Goražde veći od 6,5 miliona KM u prvih devet mjeseci ove godine

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 154. redovnoj sjednici razmatrala je i usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta i utrošku tekuće budžetske rezerve Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01-30.09.2022.godine.

Kako je istaknuto, ukupni prihodi za devet mjeseci 2022. godine ostvareni su u iznosu od 36.708.661 KM ili 78% planiranih prihoda za 2022. godinu, a u poređenju sa istim periodom prethodne godine ostvarenje je veće za 9%. Ukupni rashodi i izdaci Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za izvještajni period ostvareni su u iznosu od 30.091.882 KM što je 64% planiranih rashoda i izdatka u Budžetu za 2022. godinu i 19% više u odnosu na ostvarene  rashode u istom periodu 2021. godine. Iz ovog proizilazi da višak prihoda nad rashodima ili suficit u budžetu iznosi 6.616.779 KM, što ukazuje na to da će Bosansko-podrinjski kanton i ovu budžetsku, 2022. godinu okončati pozitivno.

Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ponovo su se našli nacrti Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2023.godinu. Obzirom da nije postojala spremnost da se podrži ovakav nacrt budžeta, jer su zahtjevi većine ministarstava bili u disproporciji u odnosu na nacrt budžeta koje je predložilo Ministarstvo finansija, on je povučen s dnevnog reda, uz zaključak da se Ministarstvu finansija do petka dostave pismene primjedbe kako bi se ono očitovalo o njima te zakazala sjednica Vlade na kojoj će se nacrt budžeta ponovo razmatrati. S tim u vezi, s dnevnog reda sjednice Vlade BPK povučen je i nacrt Zakona o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2023.godinu.

U nastavku sjednice, Vlada je odobrila isplatu tekućih transfera Gradu i općinama u sastavu Kantona za novembar tekuće godine, te ovlastila državnog službenika iz Kantonalne uprave za civilnu zaštitu da obavlja poslove iz nadležnosti direktora ove uprave do izbora novog direktora.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.