• OBJAVLJENO: 13.03.2012.
Održana 11. redovna sjednica Skupštine BPK Goražde
Utvrđeno pravo na zdravstveno osiguranje radnika koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2012. godinu

Na danas održanoj sjednici Skupštine BPK Goražde razmatrano je niz poslaničkih pitanja i inicijativa, a obzirom da je, u toku Vladinog sata, dobar dio diskusije bio posvećen aktuelnoj reviziji po Zakonu o pravima boračkih populacija, poslanik Mustafa Kurtović predložio je održavanje tematske sjednice koja bi, u potpunosti, bila posvećena ovoj temi.

Jedno od ranije, a i danas, postavljenih poslaničkih pitanja odnosilo se i na obrazloženje obustave i nedovršavanja radova na sanaciji lokalnog puta prema Hubjerima. S tim u vezi, ministar za privredu Demir Imamović informisao je Skupštinu da bi radovi na sanaciji ovog puta trebali biti završeni do 15. aprila 2012. godine.

Iako je bilo predviđeno da se set zakona o izmjenama i dopunama zakona o preuzimanju prava osnivača nad šest osnovnih škola u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde razmatra u formi prijedloga, odlučeno je da se, danas, pomenuti zakoni razmatraju u formi nacrta.

Poslanici u Skupštini BPK Goražde, tako su, usvojili nacrte zakona o izmjenama i dopunama zakona o preuzimanju prava osnivača nad osnovnim školama „Fahrudin Fahro Baščelija“, „Husein ef. Đozo“, „Mehmedalija Mak Dizdar“, „Hasan Turčalo Brzi“, „Ustikolina“ i „Prača“. Predložene izmjene i dopune pomenutih zakona, uglavnom, se odnose na pitanja promjene djelatnosti škola, definisanje imovine škola te usklađivanje sa važećim propisima pitanja poput izbora direktora, imenovanja školskih odbora i sl. Resorno ministarstvo provest će, u saradnji sa nadležnim skupštinskim komisijama, javne rasprave po nacrtima ovih zakona u roku od 60 dana.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje radnika koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2012. godinu, a do kraja sjednice, usvojeni su i izvještaji o radu osnovnih i srednjih škola na području BPK Goražde te je prezentirana i Informacija o realizaciji Akcionog plana za sigurnije odvijanje saobraćaja na cestama u BPK Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.