• OBJAVLJENO: 20.03.2012.
Općina Foča-Ustikolina
Javna rasprava o nacrtu Zakona o komunalnim djelatnostima

Nakon općine Pale-Prača, javna rasprava o nacrtu Zakona o komunalnim djelatnostima BPK Goražde održana je danas i u općini Foča-Ustikolina.

Javnu raspravu o novom zakonu kojim će na obuhvatan način biti regulisana oblast komunalnih djelatnosti ua području BPK-a Goražde, organizovalo je Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u saradnji sa Ustavnom i zakonodavno – pravnom komisijom i Komisijom za urbanizam, prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoline Skupštine BPK – a Goražde.

Primjedbe malobrojnih učesnika ove rasprave uglavnom su se odnosile na komunalne naknade, koje se trebaju različito tretirati za gradsko područje i za ruralna naselja. Ne može se, prema ocjeni diskutanata, očekivati naplata komunalne naknade tamo gdje nije uređeno građevinsko zemljište.

Ove primjedbe, kao i one sa prethodne i naredne javne rasprave koja će se održati u Goraždu 23.marta, biće razmatrane i poslane Vladi na razmatranje, a nakon toga, prijedlog Zakona o komunalnoj djelatnosti naći će se ponovo pred poslanicima Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.