• OBJAVLJENO: 11.05.2012.
Održana 55.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Odobrena isplata studentskih kredita

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 55. redovnoj sjednici utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivača nad osnovnim školama sa područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Na početku sjednice, Vlada je odobrila isplatu tekućih transfera općinama u sastavu kantona za januar 2012.godine u iznosima od po 100.000 KM.

Odobrena su, takođe, sredstava za isplatu studentskih kredita studentima sa područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2011/2012.godinu za novembar i decembar 2011.godine, te januar i februar 2012.godine, u ukupnom iznosu od 139.768 KM. Prije toga, Vlada je dala saglasnost na programe utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2012.godinu, sa ekonomskih kodova Tekući transferi pojedincima-isplate stipendija i Tekući transfer za visoko školstvo, na kojima je planirano 360.000 KM, odnosno 700.000 KM.

Na današnjoj sjednici, Vlada je dala saglasnost i na programe utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskih kodova: Izdaci za raseljena lica, Tekući transferi (Dom za stara i iznemogla lica), Tekući transferi (Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja). Programima utroška sredstava za raseljena lica planirana su sredstva u iznosu od 370.000 KM, za Dom za stara i iznemogla lica 350.000 KM, a za transfere neprofitnim organizacijama 30.000 KM. Ovi programi, zajedno sa programima utroška sredstava iz budžeta Vlade, na ekonomskim kodovima: Tekući transferi neprofitnim organizacijama i Tekući transferi pojedincima, upućeni su Skupštini BPK na usvajanje.

U nastavku sjednice, Vlada je dala saglasnost ministrici za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje 22 ugovora o dodjeli finansijskih sredstava, u ukupnom iznosu od 245.000 KM, za finansiranje sporta iz javnih sredstava sa nosiocima sportskih djelatnosti na području Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

Vlada je odobrila da se iz budžeta Ministarstva obrazovanja izvrši i više isplata novčanih sredstava, od kojih izdvajamo: Ženski rukometni klub «Goražde koji je dobio sredstva za podršku u KUP takmičenju 2011/2012.godine, Udruženje radio- klub «Drina», za učešće i organizaciju takmičenja u amaterskoj radiogoniometriji, Aktiv nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde( prvi dio sredstava) za kantonalna i federalna takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola, te Stonoteniski klub «Goražde» za organizaciju zvaničnog državnog prvenstva za mlađe kadete i kadetkinje.

Za četvoricu pripadnika boračke populacije Vlada je odobrila da se iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja isplati naknada troškova za priključenje stambenih objekata na elektroenergetski sistem, a odobrene su i redovne mjesečne tranše za rad udruženja i Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala Izvještaj o mogućnostima zagrijavanja budžetskih korisnika sa biogorivom te usvojila zaključke Radne grupe koja je sačinila ovaj izvještaj. Zaključcima su precizirani dalji koraci u obezbjeđenju efikasnijeg i jeftinijeg zagrijavanja škola i budžetskih korisnika, koji bi se trebali realizovati do početka nove grijne sezone. Istovremeno, Vlada će ,putem resornog ministarstva, zatražiti od Federalnog ministarstva obrazovanja da finansijski podrži nove planove zagrijavanja tri škole koje su bile predmet razmatranja.

Ministarstvo za privredu dobilo je od Vlade privremenu saglasnost na godišnje planove gospodarenja lovištima u lovnoj 2012/2013. godini korisnicima lovišta: lovačkim društvima „Grebak“, „Rasoha“ i „Biserna“, kao i privrednom društvu „Bijela voda“. Ovim lovačkim društvima danas je na godinu dana obnovljen i Ugovor o koncesiji za obavljanje djelatnosti lova.

Na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite, Vlada je danas utvrdila Odluku o postupku i uslovima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća. Članovi Vlade usvojili su, takođe, Zbirni izvještaj o procjeni šteta od prirodnih i drugih nesreća (snježne padavine) na području BPK-a Goražde kantonalne Komisije za procjenu šteta. Ovaj Izvještaj , uz zahtjev za dodjelu pomoći za saniranje šteta u općinama u sastavu BPK, biće upućen Federalnoj upravi civilne zaštite i Vladi Federacije.

Premijer BPK-a Goražde dobio je od Vlade saglasnost za potpisivanje Ugovora o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje radnika, koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu, za 2012.godinu. Skupa s tim, usvojeno je i Uputstvo o pravu, obimu i načinu ostvarivanja njihovih prava na zdravstvenu zaštitu.

Nakon razmatranja, bez primjedbi, u dalju skupštinsku proceduru, Vlada je uputila Izvještaj o radu Policijskog komesara za period januar-mart 2012.godine i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2011.godinu.

Program rada Službe za zapošljavanje BPK Goražde za 2012.godinu, Vlada je vratila na doradu, uz zahtjev da Služba u svoj program rada uvrsti prijedloge aktivne politike zapošljavanja. Uz ovo, Služba bi, prema ocjeni članova Vlade, trebala pronaći zakonske mogućnosti skidanja sa evidencije nekvalifikovanih nezaposlenih osoba koji aktivno ne traže posao i koji se na birou nalaze samo zbog zdravstvenog osiguranja i drugih naknada.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.