• OBJAVLJENO: 10.12.2010.
Izvještaj o preduzetim preventivnim mjerama protiv zaraznih bolesti
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosansko-podrinjski kanton
JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
G O R A Ž D E

Izvještaj o preduzetim preventivnim mjerama protiv zaraznih bolesti

U periodu nakon poplava neophodno je djelovati preventivno od eventualne pojave zaraznih bolesti, jer u periodu nakon poplava postoji veliki rizik od pojave zaraznih bolesti.

Odmah nakon proglašenja vanrednog stanja, Zavod za javno zdravstvo BPK je pristupio provođenju mjera iz svoje nadležnosti u cilju spriječavanja pojave i širenja zaraznih bolesti uzrokovane uslovima u objektima pogođenim poplavama. Provedene su slijedeće aktivnosti:

– 02.12. uveden je režim pojačanog epidemiološkog nadzora nad zaraznim bolestima, uspostavljen je svakodnevni kontakt sa domovima zdravlja, uzeti su uzorci vode za piće iz centralnog gradskog vodovoda na vanrednu analizu;

– 03.12. donesen je „Program mjera prevencije zaraznih bolesti koje se mogu javiti nakon poplava u BPK Goražde“, i istog dana je upućen svim relevantnim kantonalnim i općinskim organim i institucijama, koji su uključeni u sanaciju šteta izazvanim poplavama, te je naglašeno da svi obrate pažnju na aktivnosti iz svoj nadležnosti te da se istih pridržavaju;
– istog dana je pristupljeno provođenju aktivnosti iz Programa mjera prevencije, a koje su u nadležnosti Zavoda, ponovo su uzeti uzorci vode na vanrednu analizu, uveden je režim svakodneve kontrole rezidualnog hlora u vodovodnoj mreži, data je preporuka JKP „6 mart“ da se obavijesti stanovništvo da je voda iz centralnog gradskog vodovoda trenutno nesigurna za piće, te da se prije upotrebe obavezno prokuhava, usmeno je obavješten Kantonalni sanitarni inspektor da je potrebno pojačati nadzor, prvenstveno, na obezbjeđenju zdravstveno ispravne vode za stanovništvo;

– 04.12. izvršena je preventivna dezinfekcija Gradske dvorane;

– 06.12. pismeno je obavješten Kantonalni sanitarni inspektor o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i aktivnostima Zavoda za javno zdravstvo BPK, obavješten je Općinski štab civilne zaštite o značaju prevencije zaraznih bolesti koje se mogu javiti nakon poplava, data je izjava za lokalni radio i televiziju o mjerama koje se trebaju preduzeti prije vraćanja stanovništva u poplavom pogođena naselja;

– 07.12. izvršena je preventivna dezinfekcija podrumskih prostorija Općinskog suda Goražde, kao i jednog privatnog objekta; upućen je dopis svim relevantnim organima i institucijama o prioritetima prevencije zaraznih bolesti koje mogu da se jave nakon poplava, te je naglašeno da se što prije stvore uslovi u svim poplavljenim objektima kako bi se pristupilo provedbi preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;

– 08.12. izvršena je preventivna dezinfekcija i deratizacija naselja Luka (u očišćenim objektima), a do kraja dana je planirano provesti iste preventivne mjere u obdaništu „SOS Kinderdorf“ , Kantonalnoj bolnici, Centru za kulturu Goražde, i OŠ „Fahro Baščelija“. Takođe je data informacija za elektronske medije o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području BPK i preventivnim aktivnostima Zavoda za javno zdravstvo BPK.

– 09.12. izvršena je dezinfekcija 12 stambenih objekata u naselju Pobarnik, stambenih objekata u naselju Luka, Centar za kulturu, podrumske prostorije Gradske dvorane, prostorije GP „Drina“, prostorije udruženja „Zlatni ljiljan“.

– 10.12. izvršena je dezinfekcija stambenih objekata u naselju Hubjeri, i dva privatna objekta na lijevoj obali.

Što se tiče trenutne epidemiološke situacije na području BPK, od trenutka proglašenja vanrednog stanja do današnjeg dana, na osnovu izvještaja iz domova zdravlja možemo zaključiti da je stanje stabilno, odnosno nije bilo slučajeva oboljevanja od zaraznih bolesti koje se mogu javiti nakon poplava. Iako laboratorijski rezultati vode iz centralnog gradskog vodovoda trenutno pokazuju da je voda higijenski ispravna, zbog čestih kvarova na vodovodnoj mreži, preporučujemo da još uvijek treba ostati pri konstataciji da se voda prije upotrebe prokuhava, dok ne stignu nalazi vode iz ovlaštene laboratorije.
I pored stabilne epidemiološke situacije i dalje će se provoditi preventivne mjere, kako bi se otklonili svi eventualni rizici od pojava izvora zaraze uslovljenih poplavama na području BPK.

VD Direktora:
Nedim Čengić, dipl.ing.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.