• OBJAVLJENO: 06.08.2013.
Održana 40.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Ispoštovani zaključci Skupštine u vezi RTV BPK Goražde

Copy of IMG_3540

Na današnjoj 40.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrila je isplatu redovne tranše za juli JP RTV BPK Goražde koja je u skladu sa zaključkom Skupštine BPK sa ranijih 25.000 uvećana na iznos od 36.685 KM. Vlada je dala saglasnost i na Program unaprjeđenja usluga javnih preduzeća u BPK za 2013.godinu, Ministarstva za privredu na ekonomskom kodu Subvencije javnim preduzećima u iznosu od 100.000 KM, koji će se takođe prema zaključku Skupštine BPK u stopostotnom iznosu doznačiti kantonalnoj radio televiziji.

Usvajanjem ovih odluka kao i razmatranjem informacije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport o razgovorima sa Sindikatom JP RTV BPK, Vlada BPK je i danas iskazala interes i želju za prevazilaženjem situacije u ovom javnom preduzeću čiji su uposlenici od sinoć u generalnom štrajku. O tome, kako je istaknuto, Vlada nije dobila nikakvo službeno obavještenje, niti je formirano mirovno vijeće. Vodeći računa o interesu građana, kao i o zaštiti državne imovine, Vlada je od direktorice RTV BPK zatražila poduzimanje mjera na utvrđivanju minimuma rada i zaštiti imovine, a trebalo bi da se utvrdi i da li su ispoštovani svi preduvjeti za stupanje u štrajk.

Copy of IMG_3551

Vlada je danas razmatrala i usvojila izvještaj Ministarstva za finansije o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-30.06.2013.godine.

Ukupni prihodi za prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su u iznosu od 13.731.920 KM, što u odnosu na planirane prihode predstavlja izvršenje od svega 70% i za 4% manji su u odnosu na isti period prošle godine. Na pad prihoda značajno su uticali prihodi od indirektnih poreza koji su čak za 7% manji o odnosu na isti period 2012.godine. Bitno je istaći da su u ovom izvještajnom periodu neporezni prihodi, prihodi koje ostvaruje BPK, za 20% viši u odnosu na prošlu godinu, u okviru kojih je značajno ostvarenje prihoda od davanja koncesija na eksploataciju prirodnih i drugih resursa, kao i donacije Ministarstvu za obrazovanje i Centru za socijalni rad.

U prvom polugodištu ove godine za 10% uvećani su i prihodi od poreza na dohodak što je kako je danas istaknuto rezultat aktivne politike zapošljavanja ove Vlade.

Ukupni rashodi i izdaci Budžeta BPK Goražde za prvih šest mjeseci 2013.godine ostvareni su u iznosu od 16.301.094 KM. Na povećanje rashoda uticao je između ostalog i porast za 15 %  izvršenja obaveza na osnovu tekućih transfera drugim nivoima vlasti: transferi općinama, za informisanje, sport, kulturu, zdravstvo, kao i beneficije za socijalna davanja.

Copy of IMG_3550

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Plan o izmjenama i dopunama Plana raspolaganja nepokretnom i pokretnom imovinom koja se ne koristi za 2013.godinu. U Plan je uvršteno zemljište zgrade za mlade- Lamela H2, čija se izgradnja namjerava provesti po procedurama koje reguliše Zakon o javno-privatnom partnerstvu.

Razmatrana je takođe i informacija Ministarstva za privredu o toku implementacije projekata u cilju modernizacije saobraćajne infrastrukture na području BPK te usvojen set zaključaka, kojim se, između ostalog, ovo ministarstvo zadužuje da sa Općinom Goražde pokrene postupak izmjene Sporazuma o implementaciji projekta „Izgradnja raskrsnice kružnog toka u ulici Zaima Imamovića na regionalnoj cesti R-448“ u smislu da implementator projekta bude upravitelj regionalne ceste- Direkcija za ceste BPK, a da nadležna općinska služba nastavi započeti postupak eksproprijacije nekretnina prema utvrđenom Elaboratu. Vlada je takođe dala saglasnost Ministarstvu da pokrene postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji ove raskrsnice.

Vlada je saglasna da sufinansira rekonstrukciju lokalnih puteva Mravinjac-Berič-Spahovići i Osanica-Ilovača-Brzača, u ukupnom iznosu od 570.000 KM za oba putna pravca, iz sredstava utvrđenih Budžetom Direkcije za ceste BPK za 2013.godinu. Vlada je takođe dala saglasnost Općini da pokrene postupak odabira najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji ovih lokalnih puteva, a Direkciji za ceste BPK da sa odabranim izvođačem radova za rekonstrukciju dijela puta R-448 ugovori izvođenje radova za prvu fazu projekta na dionici Splavište-Zupčići, u ukupnoj vrijednosti od 350.000 KM.

Copy of IMG_3541

 Vlada je na današnjoj sjednici odobrila i podsticaje za poljoprivredu, kao i jednokratne pomoći za nabavku ogrijevnog drveta za 90 najugroženijih penzionera i 90 porodica u stanju socijalne pomoći sa područja BPK Goražde.

Prihvaćena je takođe i informacija Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenom postupku i utvrđivanju spiska neosiguranih lica te odobrena redovna mjesečna tranša Domu za stara i iznemogla lica Goražde.

Vlada je danas primila k znanju informacije ministarstava za obrazovanje i unutrašnje poslove o broju i organizovanju odjeljenja u osnovnim školama, odnosno o uvođenju sistema elektronske razmjene podataka te prihvatila inicijativu Ministarstva za pravosuđe za pokretanje procedure donošenja izmjena Zakona o sudskim taksama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na kraju sjednice, Vlada je utvrdila da je četvrtak, 08.08. ,prvi dan ramazanskog Bajrama, plaćeni neradni dan za uposlene u organima uprave i ostale budžetske korisnike, dok će drugi dan praznika moći koristiti kao dan godišnjeg odmora.

Premijer i ministri u Vladi BPK Goražde čestitali su građanima i građankama islamske vjeroispovijesti nastupajući ramazanski Bajram.

Copy of IMG_3548

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.