• OBJAVLJENO: 05.09.2013.
Federalna ministrica okoliša i turizma posjetila BPK Goražde
Zajedničkom saradnjom do realizacije najznačajnijih projekata u oblasti okoliša i turizma u BPK Goražde

IMG_3841

Ministrica okoliša i turizma u Vladi FBiH Branka Đurić danas je boravila u posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Na početku ove radne posjete održan je sastanak sa premijerom BPK Goražde Emirom Fraštom i članovima kantonalne Vlade, na kojem su federalna ministrica Đurić i njen savjetnik Josip Dolušić upoznati sa  trenutnom situacijom kada je u pitanju zaštita okoliša na prostoru ovog kantona.

IMG_3848

Ministrica Branka Đurić kazala je da ovo ministarstvo nastoji da u što većoj mjeri podrži projekte na području cijele Federacije, osvrnuvši se pri tome na pitanje zbrinjavanja otpada i izgradnju lokalne deponije kao jedan od najznačajnijih projekata u oblasti zaštite okoliša za BPK Goražde.

– Kao i dosad, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, ali i Fond za zaštitu okoliša FBiH stoji na raspolaganju ovom kantonu, kako bismo zajedničkim snagama i saradnjom poboljšali stanje iz oblasti okoliša i turizma, čiji potencijali još nisu dovoljno iskorišteni i nude mogućnost zapošljavanja i boljeg života u ovom kantonu.

Mi imamo grantove, javni pozivi za ovu godinu su u tijeku kada je riječ o projektima, ali za iduću godinu se možemo pripremiti. Proračun za iduću godinu već se priprema i možemo vidjeti koji su to projekti od značaja za ovaj kanton. Najbolji su oni projekti koji prirodnom prednošću uzimaju manje novca, a daju najveći povrat– kazala je ovom prilikom ministrica Đurić.

Ona je informirala  premijera Frašta o poduzetim aktivnostima Federacije BiH na poboljšanju stanja u oblasti okoliša i turizma na području Goražda kroz sufinansiranje projekata Ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša, posebno u dijelu izgradnje pročistača otpadnih voda u industrijskoj zoni ”Pobjeda”, vodosnabdijevanja i uređenja vodotokova u općini Goražde, Ustikolina i Prača, te izgradnje turističke infrastrukture na području Rude Glave.

O aktuelnim projektima u oblasti okoliša na području Bosansko-podrinjskog kantona danas je govorio i ministar za privredu Demir Imamović, ističući prije svega Projekat rekonstrukcije i modernizacije postrojenja za preradu otpadnih voda na lokalitetu industrijske zone „Pobjeda“,  čija je realizacija  u završnoj fazi.

IMG_3846Na sastanku je također razgovarano o mogućnostima saradnje na izradi kantonalne strategije razvoja turizma koja bi trebala biti usklađena sa Strategijom razvoja turizma FBiH.

Istaknuti su i ostali projekti od značaja za ovaj kanton za čiju realizaciju je zatražena pomoć ovog, ali i ostalih federalnih ministarstava. Radi se prvenstveno o  projektima uređenja starog gradskog jezgra Goražda, te lokaliteta „Haldište“ koje bi u narednom periodu trebalo postati nova industrijska zona.

– Kada je riječ o projektima mi želimo da se pripremimo za narednu godinu. Ovo što su aplicirali pojedinci i ustanove, želimo da vidimo da li je nešto moguće privesti kraju u ovoj godini. Želimo da budemo na izvoru i pomognemo da se neki projekti završe – poručio je premijer BPK Goražde Emir Frašto.

U nastavku posjete, upriličen je sastanak delegacije Vlade BPK i federalne ministrice okoliša i turizma sa menadžmentom firmi „Pobjeda Rudet“ i „Ginex“.

IMG_3858

Nakon posjete lokalitetu Haldišta, upriličena je i posjeta Osnovnoj školi „Fahrudin Fahro Baščelija“ gdje je sa direktoricom škole Edibom Bećirević razgovarano o Projektu rekonstrukcije krova na školskom objektu.

IMG_3876

Ministrica Branka Đurić i članovi Vlade BPK Goražde posjetili su i Dom zdravlja „Isak Samokovlija“ koje je prema ovom Ministarstvu apliciralo sa projektom utopljavanja svoje zgrade.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.