• OBJAVLJENO: 23.10.2013.
Press konferencija ministra unutrašnjih poslova i komesara policije MUP-a BPK Goražde
Zadovoljavajuće stanje sigurnosti

Copy of IMG_4751

Cjelokupno stanje sigurnosti u prvih devet mjeseci ove godine na području Bosansko-podrinjskog katnona Goražde je zadovoljavajuće što možemo zahvaliti dobroj saradnji sa građanima i angažovanom radu policije, ocjena je ministra za unutrašnje poslove i komesara policije MUP-a BPK Goražde, Nermina Džambegovića i Ešefa Hurića, izrečena na današnjoj press konferenciji posvećenoj devetomjesečnom izvještaju o radu policije i MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona.

Prema riječima komesara Hurića, ovo stanje u odnosu na isti period 2012. godine karakteriše smanjenje broja registrovanih krivičnih djela za 24, povećanje broja prekršaja za 7 i povećanje broja saobraćajnih nezgoda za 23.

U prvih devet mjeseci ove godine na području BPK Goražde registrovano je 119 krivičnih djela (24 manje u odnosu na isti period prošle godine).

Od ukupnog broja registrovanih krivičnih djela iz ovog perioda 61 (ili 51,26%) izvršeno je od strane poznatih počinilaca, a 58, ili 48,74 % od strane nepoznatih činilaca. Ukupna rasvjetljenost krivičnih djela je 67,22 %.

U oblasti javnog reda i mira registrovano je 78 prekršaja (7 više nego 2012.) od strane 95 lica.

Nisu registrovani slučajevi narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, na masovan i organizovan način. Po strukturi prekršaja 20 slučajeva bili su tuče ili fizički napad, bez težeg povrjeđivanja, 5 slučajeva- naročito drskog ponašanja, 19 slučajeva prosjačenja itd.

Povećanje broja prekršaja u ovoj oblasti je jednim dijelom i zbog toga što su policijski službenici s ciljem sprječavanja prosjačenja u užem gradskom jezgu općine Goražde poduzeli represivne mjere protv lica koja vrše prosjačenja, ističe Hurić.

„ Gledajući djela koja su registrovana bitno je napomenuti da nismo imali razbojništava, uličnih pljački, krađa, narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, tako da je stanje sigurnosti kao i dosadašnjih godina. Ništa nije promijenjeno, mislim da je povoljno i stabilno zahvaljujući našim savjesnim građanima i policiji koja radi u toku 24 sata svoje redovne poslove i radne zadatke, a to je prije svega preventivno djelovanje na terenu.

S ciljem poboljšanja stanja u ovoj oblasti, sačinjen je poseban operativni Plan rada na suzbijanju i otkivanju počinilaca izvršenih krivičnih djela krađa i teških krađa, kojim je angažovan maksimalan broj policijskih službenika na njegovoj realizaciji. Pojačaćemo prisustvo policije u patrolnim sektorima, posebno obilazak sela i zaseoka gdje je najviši broj tih krivičnih dijela iz oblasti imovinskih delikata. To su neke sitne krađe i tu smo imali dobrih rezultata u proteklom periodu kada je u pitanju prisustvo policije na terenu“- riječi su komesara policije.

Stanje sigurnosti saobraćaja karakteriše povećanje broja registrovanih saobraćajnih nesreća. Ukupno je registrovano 77 saobraćajnih nesreća što je za 23 saobraćajne nesreće više u odnosu na isti period prošle godine, 56 nesreća je sa materijalnom štetom, 6 nesreća sa 6 teže povrijeđenih lica i 15 nesreća sa 25 lakše povrijeđenih lica. Saobraćajnih nesreća sa smrtno stradalim licima nije bilo. Uzroci saobraćajnih nesreća su najčešće neprilagođena brzina uslovima i stanju puta, nepostupanje po saobraćajnom znaku, radnje vozilom i vožnja pod djejstvom alkohola.

S ciljem poboljšanja sigurnosti saobraćaja u narednom periodu će se planirati i organizovati posebne operativne acije s akcentom na vožnju pod djejstvom alkohola, brzine kretanja motornih vozila, nepropisnog preticanja, vožnje bez položenog vozačkog ispita, tehničku ispravnost motornih vozila itd.

Na području kantona nije bilo krađa vozila na motorni pogon, a od 2007.godine zabilježeno je samo jedno ukradeno motorno vozilo, naglasio je Hurić koji je skrenuo pažnju i na podatak da je na području BPK ima više od 6000 registrovanih motornih vozila, te da je jedan od problema s kojim se u svom radu susreću policijski službenici nedostatak parking prostora i nepropisno parkiranje vozila.

Copy of IMG_4750

Ministar za unutrašnje poslove BPK Goražde Nermin Džambegović na današnjoj press konferenciji izrazio je zadovoljstvo sa aktivnostima MUP-a i Uprave policije BPK Goražde u 2013.godini kao i sa razumijevanjem Vlade BPK –a Goražde, koja je obezbijedila dobre materijalno-tehničke uslove za njihov rad.

„ Želim da kažem da smo u proteklih devet mjeseci pokrenuli aktivnost, zahvaljujući razumijevanju Vlade, za nabavku policijskih uniformi za kompletan sastav policijskih službenika Uprave policije. Vrijednost te nabavke je negdje oko 101.000 KM, što je u ovoj situaciji stanja budžeta u BPK Goražde i F BiH za nas izuzetno velika suma novca. Tu su obuhvaćene uniforme za kompletan  policijski sastav u policijskim stanicama, jedinicama za podršku i dio ljudi koji rade u kriminalisitičkom sektoru, odnosno onaj dio ljudi koji rade na terenu.

Ono što je bitno ovdje reći,  policijske uniforme koje smo odabrali kroz provedeni postupak u posljednih nekoliko godina će biti najkvalitetnija policijska oprema koju smo trenutno mogli naći na tržištu, u skladu s visinom sredstava s kojima smo raspolagali.

Što se tiče nabavke opreme, u toku su radovi na rekonstrukciji dijela objekta u Ministarstvu unutrašnjih poslova i ukupan taj projekat izgradnje šalter sale za potrebu izdavanja identifikacionih dokumenta je negdje oko 100.000 KM. To su dva osnovna projekta u ovoj godini koja su bila previđena našim planom i oni su u završnoj realizaciji“- naglasio je ministar Džambegović koji nije zaboravio pomenuti ni dobivene donacije za opremanje prostorija, nabavku opreme i sitnog inventara od UNICEF-a, Općine Goražde i privrednih subjekata, u ukupnoj visini od 23.000 KM, koje su umnogome poboljšale i olakšale rad svih uposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Ministar napominje takođe da je od normativno- pravnog dijela poslova koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova BPK Goražde planiralo u 2013. godini do sada izvršeno 86 posto planiranih aktivnosti, te da će do kraja godine to biti zaokruženo na 100 posto.

– Kada su u pitanju kriminalitet, javni red i mir, saobraćaj, naša je obaveza da građani imaju dobar ambijent gdje mogu da žive i da rade i mi se ovim putem zahvaljujemo građanima koji su pomogli da stanje sigurnosti na području našeg kantona bude na jednom zavidnom nivou, poruka je ministra unutrašnjih poslova i komesara policije Nermina Džambegovića i Ešefa Hurića, sa press konferencije na kojoj je javnosti prezentovan rad MUP-a i Uprave policije BPK Goražde za devet mjeseci ove godine.

Brojčani pokazatelji rada MUP-a i Uprave policije BPK Goražde za devet mjeseci 2013.godine

Izdato 1497 putnih isprava, 2324 identifikacionih dokumenata, 188 jedinstvenih matičnih brojeva, 487 odjava i prijava mjesta prebivališta, 898 vozačkih dozvola.

Registrovano 990 motornih vozila, produžena registracija za 4183 motorna vozila, 724 vozila odjavljena iz evidencije.

Kontrolisano 24 224 motorna vozila što je više za 6457 vozila ili 25 % više u odnosu na prošlu godinu.

Izdata 3662 prekršajna naloga, što je za 731 više prekršajni nalog, upućeno 46 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Copy of IMG_4748

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.