• OBJAVLJENO: 07.04.2011.
Iz Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice

Razgovarano o nabavci opreme putem “austrijskog kredita”

kantonalna_bolnica_070411_b1.jpg

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde svojim je Zaključkom naložila Ministarstvu za zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Kantonalnoj bolnici revidiranje Projekta opremanja Kantonalne bolnice. O pripremanju tenderske dokumentacije i liste opreme koja se namjerava nabaviti putem “austrijskog kredita” govorila je i resorna ministrica Delila Klovo.

– „Vrijednost projekta je 8.000.000 KM . Skupština je u prethodnom sazivu donijela odluku da se uđe u kreditno zaduženje za nabavku savremene i moderne opreme za potrebe ovog Kantona. Uporedo, u saradnji sa Turskom razvojnom agencijom TIKA, urađen je i projekat rekonstrukcije bolnice , tako da se nadamo da ćemo moći tu novu opremu ako je nabavimo, a nadam se da hoćemo, ubaciti u nove prostorije rekonstruisane Kantonalne bolnice –kazala je ministrica Delila Klovo.

Sam projekat opremanja i njegova realizacija od velikog je značaja za naš kanton, posebno iz razloga što bi se na taj način stvorili uslovi da se postigne uspješna saradnja i sa drugim općinama kada su u pitanju neke od usluga koje bi pružala Kantonalna bolnica, a o specijalizaciji kadrova ministrica Klovo ističe da je potrebna dodatna edukacija.

– „U saradnji sa stručnim osobljem Kantonalne bolnice mi ćemo da revidiramo i specifikaciju opreme , razmotriti šta je to u čemu mi želimo da budemo specijalisti. Mislim da je najbolje da odredimo bolesti za koje mi želimo da se specijaliziramo i da ih liječimo. Uporedo, mi moramo da pravimo plan našeg dodatnog angažovanja na specijalizaciji naših kadrova u Goraždu, jer će nabavka nove opreme, svakako, da zahtijeva i njihov dodatni angažman i njihovu daljnju edukaciju, za što su oni spremni i više puta su rekli da žele da se dodatno educiraju“.

Austrijska sredstva su operativna do 30.juna 2011.godine, a rok za realizaciju Zaključka Vlade je trideset dana.

– Mi imamo rok do 17.04.2011.godine, da realizujemo ovaj Zaključak Vlade BPK-a . Danas je sjednica Upravnog odbora Kantonalne bolnice na kojem će Stručni kolegij predložiti njihovo mišljenje , šta to mi trebamo nabaviti i koji su to aparati , poslije toga, moramo da se konsultujemo sa Zavodom za zdravstveno osiguranje, Vladom i Skupštinom, napravimo kompletnu listu opreme, koju želimo da kupimo. U međuvremenu, Kantonalna bolnica radi na izradi tenderske dokumentacije i mi se nadamo da ćemo do tog roka da imamo spisak opreme i gotovu tendersku dokumentaciju, da raspisujemo tender u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i da vidimo koje će se firme prijaviti. Podsjetimo se, projekat opremanja je stao zbog toga što se u prethodnom postupku jedna od stranaka žalila Uredu za razmatranje žalbi BiH na tendersku proceduru, a Ured je ustanovio da tehnička dokumentacija nije bila ispravna i naložio Kantonalnoj bolnici da ispravi greške koje su postojale i da raspiše novi tender ukoliko to želi.“- istaknula je ministrica Delila Klovo.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.