• OBJAVLJENO: 19.03.2015.
Predsjedavajuća Skupštine i premijer BPK-a Goražde
Prijem za predstavnike JP „Bosansko-podrinjske šume“ i predstavnike Udruženja inženjera i tehničara šumarstva FBiH

IMG_5511

Predsjedavajuća Skupštine BPK-a Goražde Aida Obuća i premijer Emir Oković danas su organizovali prijem za predstavnike JP „Bosansko-podrinjske šume“ i predstavnike Skupštine Udruženja inženjera i tehničara šumarstva FBiH predvođene predsjednikom Refikom Hodžićem.

Prijem je organizovan u sklopu posjete predstavnika ovog udruženja JP „Bosansko-podrinjske šume“ koje je domaćin 13. redovne Skupštine udruženja koja se danas održava u Goraždu.

Današnji susret iskorišten je za razgovor o stanju šuma na prostoru BPK-a Goražde, kao i o potrebi što skorijeg donošenja Zakona o šumama u FBiH i planova gazdovanja šumama na nivou kantona, s ciljem osiguranja zaštite šuma kao jednog od najvažnijih prirodnih resursa.

Predstavnici udruženja naglasili su važnost donošenja dugoročnog šumsko-razvojnog plana kojim će se planirati razvoj i upravljanje šumama na području BPK-a te predložili da se ovaj kanton aktivno uključi u proces donošenja Zakona o šumama FBiH.

Premijer je upoznao članove udruženja da je u toku izrada Strategije razvoja BPK-a Goražde za period 2016-2020. godina te kazao da će se planu razvoja i zaštite šuma, u okviru ovog dokumenta, posvetiti posebna pažnja.

Na sastanku je istaknuto i to da je omjer kvalitetnih i nekvalitetnih šuma na prostoru BPK-a veoma nepovoljan i da se ovom pitanju, kao jednom od ključnih pitanja za daljnji razvoj ovog prostora, mora pristupiti veoma ozbiljno.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.