• OBJAVLJENO: 02.10.2015.
Održan nastavak 36.redovne sjednice Vlade BPK Goražde
Odobrena sredstva za realizaciju programa podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima

IMG_9172

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala nastavak 36.redovne sjednice.

Na početku sjednice, Vlada je odobrila 28.000 KM javnom preduzeću Bosansko-podrinjske šume na ime Programa podsticaja za šumarstvo. Ova sredstva utvrđena u Budžetu Kantonalne uprave za šumarstvo-Ministarstva za privredu namijenjena su za prevođenje izdanačkih šuma u visoke šume putem pošumljavanja.

Za realizaciju programa podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 127.500 KM za 8 privrednih društava koji su ispunili uslove nakon provedenog javnog poziva Ministarstva za privredu.

Vlada je takođe donijela odluku o finansiranju Projekta „Monitoring zdravstvene ispravnosti vode za piće i ocjenjivanje stanja vodoopskrbe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, kao i Odluku o isplati prve tranše sredstava od 10.000 KM JU Zavod za javno zdravstvo za njegovu realizaciju.

Vlada će prema danas donesenim odlukama sufinansirati i projekte općine Foča u FBiH i općine Goražde. Sa 10.000 KM Vlada će učestvovati u sufinansiranju sanacije puta Orahovice-Bare u općini Goražde, a sa 7.069 KM u asfaltiranju dvije dionice puta Jabuka-Grebak u općini Foča u FBiH.

Vlada je takođe dala saglasnost i na projekat federalnog Ministarstva za prostorno uređenje koje će sa sredstvima od 50.000 KM finansirati utopljavanje zgrade kantonalne Vlade.

Na današnjoj sjednici razmatrana je i primljena Informacija o stanju u JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za period april-septembar 2015. godine te usvojen izvještaj o namjenskom utrošku odobrenih sredstava.

Vlada je s ciljem zaštite zdravlja korisnika te pripreme za novu sezonu grijanja, zadužila Direkciju robnih rezervi da izvrši isporuku 1000 litara lož ulja JU Dom za stara i iznemogla lica za potrebe zagrijavanja prostorija ove javne ustanove.

Donesena je Odluka o utvrđivanju prava i visine naknade za učenike srednjih škola koji stanuju u Mjesnoj zajednici Posestra i koji pješače najmanje 4 kilometra do škole ili do prvog autobuskog stajališta. Naknada je utvrđena u visini od 0,30 KM po jednom kilometru za asfaltni i 0,40 KM za makadamski put.

Saglasnost Vlade za nabavku stalnih sredstava dobili su OŠ Ustikolina i SSŠ „Džemal Bijedić“, a OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde za pokretanje procedure izvođenja mašinskih radova na objektu škole.

Ministar za boračka pitanja dobio je od Vlade saglasnost da sa firmom „Mermer“ iz Goražda potpiše Ugovor o izradi i ugradnji 18 pari šehidskih nišana, a Direkcija za robne rezerve da izvrši nabavku 22.000 litara lož ulja i 25,2 tone drvene peleti.

Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove za mjesec august, te utvrđena osnovica za plaću i naknada za topli obrok za mjesec septembar 2015. godine.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Odluku o kriterijima za nominiranje/imenovanje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te dala saglasnost za imenovanje Kenana Kanlića na funkciju direktora JP Bosansko-podrinjske šume.

Na sjednici su razmatrani i odgovori na poslanička pitanja i inicijative, te odobrene jednokratne novčane pomoći za liječenje i pomoć socijalno ugroženim sugrađanima.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.