• OBJAVLJENO: 01.04.2016.
Vlada BPK-a Goražde održala 55.redovnu sjednicu
Usvojen prijedlog Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju

slike 1 004

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 55. redovnoj sjednici razmatrala je i usvojila prijedloge Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju i uputila ih u skupštinsku proceduru.

Kako je istaknuo resorni ministar, riječ je o prijedlozima zakona koji su prošli kvalitetne javne rasprave i čijim donošenjem će se adekvatno urediti oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja, ukloniti nedostaci koji su uočeni u dosadašnjem periodu primjene zakona, te ova oblast uskladiti sa ostalim zakonskim propisima.

Takođe, razmatrani su i usvojeni izvještaji ministarstava u Vladi BPK-a za 2015.godinu kao i njihovi programi rada za 2016.godinu, uz zaključak da ih je potrebno dopuniti te usaglasiti sa programima rada Vlade i Skupštine BPK za ovu godinu.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je usvojila zaključak kojim se podržava donošenje Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica i Zakona o udruženjima građana od posebnog društvenog značaja na nivou Federacije BiH. Tom prilikom, Vlada je sugerisala predlagaču predmetnih zakona da u javnim raspravama, odnosno u daljoj proceduri donošenja uzme i pod jednakim uslovima razmotri prijedloge, primjedbe, mišljenja i sugestije udruženja boračkih populacija s prostora Bosansko-podrinjskog kantona, s ciljem njihovog ravnopravnog učešća u donošenju ovih zakona.

U formi nacrta, usvojena je Uredba o kriterijima za finansiranje programa i projekata udruženja koji se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. S ciljem usvajanja što kvalitetnijeg prijedloga ove uredbe, ministarstva će, zaključeno je, predlagaču-Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose, dostaviti svoje primjedbe i sugestije, a s tekstom Uredbe trebalo bi se upoznati i Ekonomsko-socijalno vijeće BPK-a Goražde.

slike 1 015

Vlada je razmatrala i usvojila svoju Komunikacijsku strategiju za period 2016-2018.godina kojom se obezbjeđuje javnost rada u organima uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te zadužila Službu za odnose s javnošću, posredstvom koje će se javnost rada i dalje obebjeđivati, da u roku mjesec dana donese operativni plan implementacije Strategije.

Na današnjoj sjednici, Vlada je dala saglasnost Centru za socijalni rad, Ministarstvu za obrazovanje i premijeru BPK-a za potpisivanje sporazuma sa Zavodom za zdravstveno osiguranje BPK Goražde o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prava iz socijalne zaštite, redovnih učenika u osnovnim i srednjim školama s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i redovnih studenata, te ostalih lica i radnika čiji radno-pravni status nije riješen, koji nisu osigurani po drugom osnovu.

Usvojene su i odluke o utvrđivanju visine koeficijenta za obračun novčanih i drugih materijalnih davanja po osnovu socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom i visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba.

Vlada je usvojila Izvještaj Ministarstva za privredu o okončanju projekta izrade „Studije za revitalizaciju planirane lokacije nove poslovne zone Haldište i zaštitu vodotoka rijeke Drine od industrijskog otpada“ te dala saglasnost na pomenutu Studiju.

Usvojen je i Izvještaj Komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška sredstava odobrenih prema Planu i Programu utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2015.godinu u iznosu od 180.000 KM.

U sklopu prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada je razmatrala i u skupštinsku proceduru uputila Informaciju o broju zaposlenih lica u općinama BPK-a Goražde u 2015.godini, s posebnim akcentom na  zapošljavanje mladih osoba kroz programe Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde, kao i izvještaje o radu i izvršenju finansijskog plana JU „Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde“ za 2015. godinu.

Takođe, usvojena je evaluacija Programa sufinansiranja zapošljavanja „Posao za sve 2013“, koji je implementirala JU „Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde te data saglasnost na Program obuke u 2016.godini.

slike 1 008

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport dobilo je saglasnost Vlade za prijavu projekta „Utopljavanje objekta JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde na javni poziv Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Ispred resornih ministarstava Vlade imenovani su koordinatori za realizaciju projekta „Zeleni ekonomski razvoj“– „Institucionalizacija energetskog upravljanja i povećanje energetske efikasnosti u BiH“.

Nakon upoznavanja sa informacijama o inicijativi za pripreme strateških dokumenata u resoru prometa za period 2016.-2025.godina i  održavanju Ekonomskog foruma“16+1“ (Kina-Centralna i Istočna Evropa), Vlada je delegirala svoje predstavnike koji će učestovati u njihovoj pripremi.

Ministarstva u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona su zadužena da do 13.aprila dostave, odnosno kandiduju projekte koji bi bili uvršteni u Program javnih investicija Federacije BiH za period 2016-2020.godina.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je usvojila Program obilježavanja 24.godišnjice Armije Republike Bosne i Hercegovine i 11.godišnjice formiranja 2. pješadijskog (rendžerskog ) puka Oružanih snaga BiH na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na sjednici su donesena rješenja o razrješenju i imenovanju novog Upravnog odbora JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde i Tripartitnog savjetodavnog vijeća.

Vlada je takođe usvojila rješenja o razrješenju i imenovanju školskih odbora osnovnih škola „Husein ef. Đozo“ i „Fahrudin Fahro Baščelija“, kao i rješenje o razrješenju jednog člana Upravnog odbora JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.