• OBJAVLJENO: 01.04.2016.
Kolegij Skupštine BPK Goražde održao proširenu sjednicu
Razmatrana novonastala situacija u vezi Budžeta BPK Goražde za 2016.godinu

slike 1 037

Kolegij Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na inicijativu Vlade BPK Goražde, održao je danas sjednicu u proširenom sastavu, na kojoj je razmatrana novonastala situaciju u vezi  implementacije Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu.

Naime, od danas su blokirane sve isplate iz budžeta BPK Goražde, osim onih koje se odnose na otplatu vanjskog duga, jer je istekla odluka o privremenom finansiranju, a implementacija budžeta blokirana mehanizmom zaštite vitalnog nacionalnog interesa od strane poslanika Edina Fejzića (SD BiH) iz hrvatskog i Daliborke Milović (LS) iz srpskog naroda.

Predsjedavajuća Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća, koja je rukovodila sjednicom, naglasila je da će u  narednom periodu biti potrebno stalno zasjedanje Kolegija Skupštine BPK Goražde kako bi se ova situacija riješila u što skorije vrijeme.

„Danas su razmotrene i mogućnosti oko eventualnog potpisivanja budžeta koji je usvojen na sjednici Skupštine, ali iz razloga što je na isti izjavljen vitalni nacionalni interes on ne može stupiti na snagu. Bilo je prijedloga da se ide korak dalje da se taj budžet potpiše, objavi u Službenim novinama i da se krene sa implementacijom, međutim i tu smo se složili da je to kršenje samog Ustava i zakona i da to nije rješenje- kazala je predsjedavajuća Skupštine BPK Aida Obuća.

slike 1 036

Predsjedavajuća Skupštine Bosansko- podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća, također  je istakla da se ista situacija  desila 2012. godine,  kada pred Ustavnim sudom nije postojalo Vijeće za vitalni nacionalni interes, odnosno nije postojao organ koji je ocjenjivao da li se radi o povredi vitalnog nacionalnog interesa ili ne.

„Mi smo se zakleli, položili zakletvu da nećemo kršiti Ustav i zakon. Mislim da niko nema pravo to tražiti od bilo koga. Stranka demokratske akcije je preuzela odgovornost da je pozicija u BPK Goražde i da je neko ko je dobio najviše glasova birača u BPK  i mi ćemo to u svakom slučaju imati na umu kada budemo predložili rješenje ovog problema“ –kazala je ona.

S obzirom na to da je Budžet kantona za 2016. godinu bio spreman za usvajanje i prije Nove godine, gdje su i prvi put provedene javne rasprave, Vlada BPK Goražde  je dala podršku u dijelu koji se tiče budžeta.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković ukazuje na to da se rješenje ovog problema, prije svega mora donijeti na nivou Skupštine i Kantona.

„Veoma je bitno da Ustav kantona gledamo u jednom širem kontekstu. Postoji obaveza i odgovornost da se nađe prohodnost i od strane Vlade BPK koja je inicirala današnji sastanak kako bi se  prevazišla novonastala situacija, a sve u cilju funkcionisanja sistema i ostvarivanja Ustava kantona, koji je zasigurno jedan najveći pravni akt. Ja još jednom kažem da je Budžet BPK, budžet svih građana i svako lice koje ima prebivalište u kantonu može biti korisnik sredstava budžeta, na osnovu onih programa i sistema utrošaka koje je Vlada u saglasnosti sa Skupštinom usvojila“ – kazao je premijer Bosansko- podrinjskog kantona Goražde Emir Oković.

Nakon razmatranja, donesen je zaključak da Ministarstvo za finansije našeg kantona u komunikacji sa Federalnim ministarstvom finansija pokuša iznaći zakonski osnov i  mišljenje o prijelaznom rješenju koje bi se moglo koristiti u ovakvoj situaciji i u kojem obimu dok je pred Ustavnim sudom F BiH u proceduri odluka o vitalnom nacionalnom interesu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.