• OBJAVLJENO: 22.11.2016.
Izjava premijera BPK-a Goražde Emira Okovića
Pokrenute aktivnosti na izradi prve faze projektne dokumentacije za cestovno povezivanje Goražda sa Sarajevom i uvrštavanje dionice puta u SEETO mrežu

picture-013

Kao jedna od tačaka dnevnog reda, na posljednjoj sjednici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, razmatrana je i Informacija o poduzetim aktivnostima na cestovnom povezivanju Goražda sa Sarajevom.

O pojedinostima ove informacije, odnosno opredjeljenju Vlade da stvori pretpostavke za bolje cestovno povezivanje Goražda sa Sarajevom kroz izradu projekta poboljšanja putne komunikacije, govorio je, u današnjoj izjavi za medije, premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković.

– To je nešto što je ova Vlada stavila u programski zadatak prilikom samog imenovanja. U odnosu na kompletnu tu priču, mogu reći da su poduzete brojne aktivnosti prevashodno usmjerene na to da smo po prvi put izradili određene studijske dokumente, gdje smo na  naučnoj osnovi utvrdili najpovoljniju varijantu povezivanja – kazao je premijer.

Studijsku dokumentaciju uradio je IPSA institut iz Sarajeva.

– To nam je poslužilo da 13,5 km najpovoljnije trase uvrstimo u Prostorni plan Kantona i iste  kandidujemo prema strateškim dokumentima na nivou države i Federacije i, također, da to isto kandidujemo prema resornim ministarstvima na državnom i federalnom nivou i cjelokupna ta priča je prihvaćena. Održani su i brojni sastanci sa najvišim tijelima unutar države BiH, na nivou Vijeća ministara, na nivou Fedracije i resornih ministarstava, prevashodno Federalnog ministarstva transporta, koje nam je dalo saglasnost za izradu projektne dokumentacije – pojasnio je premijer Oković.

U saradnji s Federalnim ministarstvom za raseljena lica i izbjeglice i Vladom Kantona Sarajevo, u ovoj godini osiguran je dio sredstva za izradu projektne dokumentacije.

–  Na nivou Federalnog ministarstva raseljenih lica i na nivou Vlade Kantona Sarajevo postigli smo određenu saradnju, obezbijedili gotovo milion konvertibilnih maraka i krenuli u izradu projektne dokumentacije na nivou koji je usaglašen sa višim nivoima vlasti. Javni tedner je raspisan u prošloj sedmici, rok za prijavu je 45 dana i mogu  reći da već imamo određene interesante za izradu te dokumentacije, čak i izvan BiH – istakao je premijer Oković.

On je ovom prilikom naglasio da je ovo prvi put da se krenulo sa konkretnim aktivnostima na izradi projektne dokumentacije, čijim završetkom će biti ispunjene formalno-pravne pretpostavke za poduzimanje daljnjih aktivnosti na izgradnji i investiranju u ovaj projekat.

– Rok za izradu projektne dokumentacije je šest mjeseci, tako da ćemo početkom ljeta imati sve ono što je potrebno da  možemo pokrenuti sve one administrativne procedure, kada govorimo o urbanističkim saglasnostima, o pribavljanju drugih potrebnih elemenata. Ovo će značiti jednu fazu predinvestiranja i početka gradnje u onom obimu koliko budemo mogli obezbijediti finansijskih sredstava. Pred nama je još uvijek puno posla, puno mukotrpnog rada, ali mislim da je način i metod kojim smo krenuli raditi dobar, da je on prepoznat od svih nivoa vlasti, da je ušao u sve one strateške dokumente, prevashodno Strategiju transporta BiH i Listu prioritetnih projekata Vlade Federacije, kao i u Transportnu strategiju Federacije BiH, da je dobio sve saglasnosti od strane resornog federalnog ministarstva, što je, po prvi put, jako obećavajuće i što otvara prostor za dalje djelovanje – kazao je premijer Emir Oković.

Ovom prilikom istaknuto je i da su paraleleno s pokretanjem prve faze izrade investiciono-projektne dokumentacije, koja podrazumijeva izradu idejnog projekta, geotehničkih projekata i studija cestovnog povezivanja Goražda sa pravcem 3 SEETO mreže Sarajevo – Vardište (I faza), pokrenute i aktivnosti na uvrštavanju putnog pravca Hrenovica – tunel Hranjen – Goražde – Vardište u pravac 3 SEETO mreže.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.