• OBJAVLJENO: 21.04.2017.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas započela 100.redovnu sjednicu
Usvojena Odluka o utvrđivanju dužine trajanja godišnjeg odmora i odsustva s rada državnih službenika

IMG_5337

Razmatrajući na početku sjednice prijedloge odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je dala saglasnost na programe utroška sredstava iz budžeta ovog ministarstva za 2017.godinu sa ekonomskih kodova „Tekući transferi za kulturu“ i „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za mlade“.

Ministarstvo je dobilo saglasnost za realizaciju projekta obaveznog programa za djecu u godini pred polazak u školu sa dječijim vrticima SOS i „Sunce, kao i za angažovanje logopeda za rad sa djecom predškolskog uzrasta.

JU OŠ „Prača“ Prača dobila je saglasnost na pokretanje procedure za nabavku opreme, a JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići za prijavu projekta „Utopljavanje škole u Vitkovićima“ na Javni poziv Federalnog ministarstva prostornog uređenja za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije 2017.

Usvojena je i Odluka o odobravanju akontativne isplate novčanih sredstava Nogometnom klubu „Azot“ Vitkovići.

Razmatran je i usvojen Izvještaj Uprave policije o provedenim mjerama pojačanog nadzora nad vađenjem riječnog materijala iz korita i obala rijeke Drine u cilju sprječavanja nelegalnog vađenja materijala i devastacije korita i obala rijeke Drine, kao i  Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec mart 2017.godine.

IMG_5326

U razmatranom periodu, prema obrazloženju resornog ministra, došlo je do povećanja broja krivičnih djela ( u najvećem broju slučajeva- krivičnih djela protiv imovine), te do smanjenja broja prekršaja i saobraćajnih nesreća.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju dužine trajanja godišnjeg odmora i odsustva s rada državnih službenika. Odluka je donesena prema trenutno važećem Kolektivnom ugovoru o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, gdje je, između ostalog, utvrđeno da se godišnji odmor od 20 radnih dana uvećava prema posebnim osnovama i mjerilima, s tim da ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može biti veće od 30 radnih dana.

Vlada je na zahtjev Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline dala  saglasnosti za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji oštećenja na stambenoj jedinici u ul. M.B.Baje 37/6 u Vitkovićima, kao i za plaćanje naknade za priključenje na niskonaponsku mrežu u poslovnom objektu (nadogradnja potkrovlja) koji se nalazi u ulici Maršala Tita broj 13 u Goraždu.

Do kraja ove sjednice čiji je nastavak zakazan za početak iduće sedmice, Vlada je odobrila programe utroška sredstava u svom budžetu na ekonomskim kodovima „Tekući transferi drugim nivoima vlasti-za projekte“ u iznosu od 220.000 KM, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – vjerskim zajednicama“ u iznosu od 35.000 KM, te program utroška sredstava sa ekonomskog koda Tekući transferi pojedincima u visini od 73.500 KM.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.