• OBJAVLJENO: 31.05.2017.
Sredstva za projekte najvećim dijelom obezbijeđena u saradnji s UNDP-om i višim nivima vlasti
Provedba mjera energetske efikasnosti u BPK Goražde

Picture 013

U prethodne dvije godine Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde realizovala je jako značajne projekte u smislu provedbe mjera energetske efikasnosti, kazao je premijer BPK Goražde Emir Oković.

Uz dobru saradnju sa Fondom za zaštitu okoliša, UNDP-om i Federalnim ministarstvom prostornog uređenja za ovu namjenu utrošeno je više od 800.000 KM, a mjere energetske efikasnosti provedene su u objektima OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“, Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“, zgradi Vlade BPK Goražde i Općinskog suda u Goraždu.

U ovoj godini nastavljaju se slični projekti u saradnji sa UNDP-om.

„Radi se o zamjeni kompletne krovne konstrukcije na Osnovnoj školi „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Vitkovićima,  a  imamo dosta problema i sa krovnim pokrivačem na zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova. Takođe, iskoristili smo priliku i da apliciramo kod nadležnih ministarstava za dodatne aktivnosti i ja očekujem da će se u ovom mjesecu donositi odluke, tako da ćemo imati punu sliku šta još možemo uraditi. Bitno je istaknuti da ćemo kroz naša resorna ministarstva probati nastaviti i aktivnosti na sanaciji fasada u užem gradskom jezgru, kako bismo dali doprinos  uređenju lokalnih zajednica i grada u kojem živimo“- istakao je premijer.

On je podsjetio da je u skladu sa sporazumom koji je postignut sa Općinom Goražde te vlasnicima etažnih stanova postojala obaveza sanacije krovnih pokrivača i fasada zgrada u ulicama Titova, Jusufa Duhovića i Meha Drljevića koje je kanton izvršio u protekloj godini, a prema određenim saznanjima i općina poduzima određene aktivnosti kako bi se preostali radovi okončali u što skorijem periodu.

„Mislim da je to aktivnost koja će u narednoj godini dana biti intenzivirana iz razloga što će to biti strateško opredjeljenje države kao neophodan uslov pristupa evropskim integracijama prema kojima ide ova država. Mi znamo otprilike koji su to objekti u našem gradu koji imaju potrebu da se saniraju u smislu samih fasada, prije svega u svrhu postizanja nekog urbanijeg i ljepšeg izgleda što stoji  i u samoj Strategiji razvoja kantona“- kazao je Oković.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.