• OBJAVLJENO: 06.07.2017.
109.sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Utvrđen konačan Plan raspodjele sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu

Na današnjoj 109.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je konačan Plan raspodjele sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu redovni Programi – kvalitetni sport (priprema i takmičenje), kantonalni savezi, školski sport, sport lica sa invaliditetom.

Prema ovom planu, za finansiranje sporta i sportskih klubova iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u ovoj godini biće izdvojeno 415. 693 KM.

Vlada je prihvatila i sufinansiranje projekta web portala www.vozacka.ba u vlasništvu APOLOO d.o.o. Goražde pod nazivom „Prevencijom i edukacijom za veću bezbjednost saobraćaja“, kao i projekta pod nazivom „Stvaranje boljih uslova za rad preduzeća“ dostavljenog od JP „Kulturno-informativni centar“ d.o.o. Prača, te odobrila novčana sredstva za njihovu realizaciju.

Odobrena je isplata dvije tranše novčanih sredstava Sportskom savezu BPK-a, te isplata drugog dijela novčanih sredstava Javnoj ustanovi „Sportski centar“ Goražde u iznosu 11.500 KM za sanaciju mokrih i sanitarnih čvorova i garderobnih prostora u gradskoj dvorani „Mirsad Hurić“.

Sa 6.500 KM podržan je Sportski fudbalski klub „Libero“, a kako je danas odlučeno, iz budžeta resornog ministarstva i Vlade podržaće se i Udruženje rukometnih veterana „Radnički-Goražde 1957“ za organizaciju kulturne manifestacije povodom 60 godina rukometa u Goraždu.

Saglasnost Vlade dobila je izmjena i dopuna Odluke o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2017/2018.godinu, prema kojoj se zbog slabe zainteresovanosti učenika u Srednjoj tehničkoj školi „Hasib Hadžović“ formira jedno kombinovano odjeljenje za zvanja elektrotehničar energetike i građevinski tehničar.

Na prijelog Ministarstva urbanizma, Vlada je dala saglasnost za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga izrade Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zrada u BPK-a Goražde.

Usvojen je i Plan o dopuni plana raspolaganja nepokretnom i pokretnom imovinom koja se ne koristi za 2017.godinu, u koji su uvrštena neizgrađena građevinska zemljišta i projekti izgradnje stambeno-poslovnih objekata Lamela H3 i Lamela H4, te data saglasnost za potpisivanje ugovora o djelu sa sudskim vještakom građevinske struke za procjenu tržišne vrijednosti građevinskih parcela na kojima će se ovi objekti graditi.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je odobrila prijedloge projekata koji će se sufinansirati po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2017.godinu“. Njime je obezbjeđena podrška poduzetnicima i obrtnicima u sufinansiranju projekata i zahtjeva koji su prošli administrativnu provjeru, selekciju, evaluaciju i ocjenjivanje po Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2016.godinu, koji zbog nedostatka novčanih sredstava nisu mogli biti realizovani u toj godini. Sufinansiranjem ovih projekata otvoriće se pet novih radnih mjesta i pružiti podrša obrtnicima i starim zanatima u niskoakumulativnim djelatnostima za očuvanje postojećeg obrta, stoji u obrazloženju ove odluke.

Razmatran je takođe i Izvještaj Direkcije za ceste Ministarstva za privredu o stanju i održavanju regionalnog puta Goražde-Hrenovica, koji je upućen Skupštini u dalju proceduru. Vlada je tim povodom zadužila Direkciju za ceste i ministarstva privrede i finansija da pokrenu aktivnosti za nabavku vage za mjerenje tereta na vozilima čime bi se preduprijedila dalja oštećenja puteva zbog preopterećenosti vozila.

Na sjednici su usvojeni i zaključci o davanju saglasnosti premijeru za zaključivanje ugovora o izvođenju radova na uklanjanju naplavina iz korita rijeke Drine, lokacije nizvodno od Mosta žrtava genocida u Srebrenici, Grad Goražde i ugovora u ljetnom održavanju regionalne ceste R 448 Potkozara-Hrenovica za 2017. godinu sa odabranim izvođačima radova.

Premijer BPK-a Goražde dobio je saglasnost Vlade i za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica, koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2017.godinu sa Zavodom zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je formirala Radnu grupu za identifikaciju prijedloga projekata iz oblasti turizma na području BPK-a Goražde.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila redovne tranše za Projekt poboljšanja boračkih populacija i rad boračkih udruženja za april ove godine. Odobrena su i novčana sredstva za jednokratne novčane pomoći dobitnicima najvećih ratnih priznanja za 2017.godinu, obilježavanje Dana otpora MZ Osanica, te sredstva Savezu za sport i rekreaciju invalida za učešće ekipe RVI na KUP prvenstvu u kuglanju.

Vlada je odobrila i redovne novčane transfere općinama u sastavu kantona. Podržano je takođe i sufinansiranje infrastrukturnih projekata Grada Goražde, kao i projekta Općine Foča u FBiH koji se odnosi na na uređenje industrijske zone „Mlin“.

Usvojen je Godišnji plan korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2017.godinu Kantonalne uprave civilne zaštite, te data saglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u ovoj Upravi i Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Vlada je na današnjoj sjednici razriješila i imenovala privremeni Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a.

Razriješen i imenovan je i predsjednik privremenog Upravnog odbora Centra za socijalni rad, a nakon prihvatanja Informacije Ministarstva socijalne politike o provedenoj proceduri za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad BPK Goražde, Vlada je proglasila neuspješnim javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova ove javne ustanove te zadužila resorno ministarstvo da po hitnoj postupku obnovi proceduru njihovog izbora.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.