• OBJAVLJENO: 02.11.2017.
Održana press konferencija u Ministarstvu za privredu
Dat pregled stanja u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na području BPK Goražde

Press konferencija koju su pripremili predstavnici Ministarstva za privredu, predvođeni ministrom Anesom Salmanom bila je posvećena Informaciji o stanju poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

U ovoj informaciji zasebno su obrađene sve tri pomenute oblasti te je dat presjek trenutnog stanja sa pokazateljima o projektima i ulaganjima u ovim resorima u posljednjih nekoliko godina.

Kada je riječ o poljoprivredi, konstatovano je da su na njen dosadašnji razvoj i trenutno stanje utjecali brojni faktori, pri čemu su razvoj industrije, nepostojanje uslova za stvaranje održivog poslovanja i odlazak stanovništva iz ruralnih područja navedeni kao glavni razlozi zbog kojih je došlo do pada ukupne poljoprivredne proizvodnje na prostoru BPK Goražde.

Donošenje Zakona o novčanim podsticajima na nivou FBiH, kako je navedeno, s jedne strane je dovelo do toga da se jedan broj poljoprivrednih proizvođača opredijelio za poljoprivredu kao osnovnu djelatnost, dok su, s druge strane, strožiji kriteriji za ostvarivanje podsticaja, nedostatak organizovanog otkupa poljoprivrednih proizvoda i drugi slični razlozi doveli do toga da veliki broj poljoprivrednih proizvođača nije bio u mogućnosti razvijati ovu djelatnost u većoj mjeri.

Što se tiče ulaganja, istaknuto je da su u posljednjih pet godina, osim za podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji, značajna novčana sredstva izdvojena i za sufinansiranje nabavke poljoprivredne opreme i mehanizacije koja je poljoprivrednicima omogućila da se intenzivno bave poljoprivredom.

Kada se radi o broju registrovanih poljoprivrednih proizvođača na području BPK-a, on je u 2016. ostao na istom nivou kao u 2015. godini, a grana poljoprivrede koja je u posljednjih nekoliko godina doživjela naglu ekspanziju je proizvodnja maline.

Kako bi se stvorile bolje pretpostavke za razvoj poljoprivrede na ovom prostoru, ovom prilikom je ukazano na značaj projekta navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na širim lokalitetima Cvilina i Hubjera koji se realizuje posredstvom Svjetske banke i u čijem sufinansiranju učestvuje i Ministarstvo za privredu.

Ministar Salman je kazao da se kroz programe utroška sredstava u resornom ministarstvu svake godine izdvajaju i sredstva za ruralni razvoj, tako da je u 2016. godini za ove namjene utrošeno oko 55.000 KM.

Prema njegovim riječima, cilj Ministarstva je da se putem nadležnih službi, a u skladu sa Strategijom razvoja BPK Goražde i Strategijom razvoja poljoprivrede, u oblasti poljoprivrede realizuju planske aktivnosti koje će doprinijeti stvaranju povoljnijih uslova za ruralni razvoj i jačanje poljoprivredne proizvodnje u ovom kantonu.

Kada je u pitanju sektor vodoprivrede, istaknuto je da prihodi koje BPK Goražde ostvaruje po osnovu vodnih naknada nije dovoljan za podmirenje realnih potreba u ovoj oblasti. S tim u vezi, naglašeno je da se prilikom raspodjele sredstava za ove namjene koristi princip ravnopravnosti stanovništva svih lokalnih zajednica u rješavanju prioritetnih potreba, a sve srazmjerno stepenu spremnosti projekta za realizaciju i dostupnosti finansijskih sredstava.

Navedeno je da je u posljednjih pet godina, zaključno sa 2016. godinom, u sektoru vodoprivrede realizovano ukupno 20 projekata, čija ukupna vrijednost je procijenjena na iznos od oko 925.000 KM.

U 2017. godini sredstva iz vodnih naknada planirana su, ili su već utrošena za finansiranje/sufinasiranje sljedećih projekata:

1. Izgradnja druge komore rezervoara „Vitkovići 2“ i sekundarne mreže za naselja Lastavice i Crkvine,

2. Izgradnja kolektora u Prači,

3. Regulacija rijeke Koline u Ustikolini,

4. Zamjena potisnog vodovodnog cjevovoda Vitkovići – rezerovar Rasadnik i

5. Uklanjanje naplavina iz korita rijeke Drine nizvodno od Mosta žrtava genocida u Srebrenici.

Na press konferenciji je dat osvrt i na stanje u oblasti šumarstva, pri čemu je konstatovano da je struktura šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu kojima gazduje JP „Bosansko-podrinjske šume“ veoma nepovoljna u pogledu visokih ekonomskih šuma sa prirodnom obnovom, uz postojanje velikog udjela visokih degradiranih šuma, izdaničkih šuma i šumskih goleti, što se odražava krajnje nepovoljno na ukupnu strukturu šuma i šumskog zemljišta.

Ipak, uzimajući u obzir da su u prethodnom periodu poduzimane određene mjere s ciljem poboljšanja ovakvog stanja, istaknuto je da se od 2015. godine mogu pratiti pozitivni uticaji u ovoj oblasti te je konstatovano da se stanje u oblasti šumarstva lagano popravlja i poprima uzlaznu putanju.

Resorni ministar je istakao da je planirano da se i u sektoru vodoprivrede, odnosno šumarstva u predstojećem periodu poduzmu odgovarajuće mjere koje će doprinijeti poboljšanju stanja i ukupne slike u ovim oblastima, što je, također, jedan od ciljeva usvojene četverogodišnje strategije razvoja kantona.

Sa Informacijom o stanju poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koju je sačinilo Ministarstvo za privredu, nakon Vlade, upoznat će se i Skupština BPK Goražde.

INFORMACIJA O STANJU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I SUMARSTVA NA PODRUCJU BOSANSKO – PODRINJSKOG KANTONA GORAZDE

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.