• OBJAVLJENO: 15.12.2017.
Press konferencija ministra za finansije BPK
Predstavljen usvojeni Nacrt budžeta BPK Goražde za 2018. godinu

Ministar za finansije Nudžeim Džihanić predstavio je Nacrt budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu koji je Vlada BPK Goražde, zajedno s Nacrtom zakona o izvršenju budžeta za narednu godinu, utvrdila na danas održanom nastavku 129. redovne sjednice.

Prema njegovim riječima, planirani nacrt budžeta u iznosu od oko 38,4 miliona KM dobio je pozitivno mišljenje Federalnog ministarstva za finansije, s tim da su nakon iznesenih zahtjeva budžetskih korisnika ova sredstva povećana na iznos od oko 39,7 miliona KM, tako da će ovaj nacrt ponovo biti upućen na mišljenje Federalnom ministarstvu finansija .

Resorni ministar je kazao da su u Budžetu za narednu godinu planirana i sredstva u iznosu od 500.000 KM za pokriće deficita iz prethodnih godina, dok je grant planiran u iznosu od  5 miliona KM, budući da su sredstva na ime transfera nižim nivoima vlasti, sa prošlogodišnjih 12 miliona, u Nacrtu budžeta Federacije za ovu godinu povećana na iznos od 18 miliona KM.

– Iznos budžeta koji smo mi usvojili u nacrtu na prihodovnoj strani je 40.231.000 KM, a na rashodovnoj strani 39.731.000 KM i to je ona razlika za pokriće deficita koji je Zakon o budžetima Federacije propisao da se mora planirati u narednom budžetu – pojasnio je ministar Džihanić.

On je istakao da je BPK Goražde u 2017. godini imao dosta problema u servisiranju preuzetih obaveza i finansiranju, a najveću neravnotežu između prihodovne i rashodovne strane prouzrokovalo je smanjenje sredstava po osnovu granta, kao i izostanak realizacije projekata za koje su sredstva također bila planirana u okviru pomoći s viših nivoa vlasti.

Iz ovih razloga bilo je neophodno pokrenuti proceduru za donošenje izmjena i dopuna Budžeta za 2017. godinu.

– Mi smo pokušali uraditi izmjene i dopune tog budžeta. One su se našle na Vladi i Vlada je ove izmjene uputila Skupštini, ali iz razloga što smo dobili informaciju da planirani grant od 3,5 miliona koji je bio obećan, nije uplaćen u tom iznosu,  prijedlog za izmjene i dopune je povučen. Znamo da je doznaka i raspodjela tih sredstava s viših nivoa vlasti bila u iznosu od 2.440.000 KM za naš kanton, što je do sada najmanji iznos sredstava koji smo dobili – pojasnio je ministar.

Izrada novih izmjena i dopuna Budžeta BPK Goražde za 2017. godinu je u toku.

– Ministarstvo finansija intenzivno radi i razgovara s ministrima i ostalim potrošačkim jedinicama da se konačno uvrste one stvari koje su oni obrazložili da se trebaju završiti u ovoj godini i šta oni još mogu uraditi za ovih desetak dana, kako bi imali tačnu sliku i pregled obaveza koje mi moramo da servisiramo do kraja godine – obrazložio je Džihanić.

Istaknuto je da je Budžet BPK za narednu godinu planiran na nivou izvršenja iz ranijih godina, iako projekcije Federalnog ministarstva finansija govore da će u narednoj godini doći do većeg priliva sredstava po osnovu indirektnih poreza, s obzirom da se uplate po ovom osnovu stalno povećavaju.

Iako je planiran u manjem iznosu u odnosu na Budžet u 2017. godini, Budžet  BPK za narednu godinu, kako je naglašeno, osim socijalne, ima i razvojnu komponentu i ta sredstva će kroz budžete Vlade i resornih ministarstava biti utrošena za infrastrukturne projekte i kapitalna ulaganja, posebno u oblasti zdravstva kroz nabavku nove medicinske opreme.

Na kraju press konferencije, ministar Džihanić je istakao da su nacrtom budžeta predviđena i određena povećanja u dijelu plaća budžetskih korisnika, budući da su na snazi novi kolektivni ugovori, a to će, kako je ovom prilikom istaknuto, biti usaglašeno sa sindikatima i servisirano u onoj mjeri u kojoj to Budžet bude mogao dozvoliti.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.