• OBJAVLJENO: 05.10.2018.
Sistemskim radom do pravih rješenja
Prezentiran rad Vlade BPK Goražde u mandatu 2014-2018. godina

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je predstavila svoje ključne aktivnosti i rezultate ostvarene u mandatu 2014-2018. godina.

Ove aktivnosti i rezultati pretočeni su u publikaciju u kojoj je u najkraćim crtama izdvojeno sve što je Vlada u proteklom četverogodišnjem periodu uradila na poboljšanju kvaliteta života građana u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Kao najznačajniji projekt istaknut je početak gradnje tunela Hranjen, kao prve faze u izgradnji brze ceste Goražde-Sarajevo. Do ovog projekta, kako je istaknuto, vodilo je mnogo dugih, upornih koraka te višegodišnjih priprema i lobiranja.

Posebno zadovoljstvo iskazano je što su današnjoj prezentaciji prisustvovali i raniji ministri iz ovog saziva Vlade, koji su, prema riječima premijera, dali važan doprinos u postizanju zacrtanih ciljeva na početku njenog mandata.

– Rad ove Vlade dominantno je obilježilo nekih četrnaest stvari, od cestovnog povezivanja, važnih strateških dokumenata, kao što su Prostorni plan i Strategija razvoja kantona koja je omogućila realizaciju nekih važnih projekata. Po prvi put smo intenzivno zastupljeni u Listi javnih investicija Federacije, sanirali smo pitanje Staračkog doma, riješili brojna imovinsko-pravna pitanja koja su već dvadeset godina bila vezana za ovaj kanton. Riješili smo pitanje potkrovnih stanova u Titovoj ulici, ostvarili sve one ciljeve koji su stavljeni pred Vladu. Ostvaren je rast zaposlenosti od 2,2 posto godišnje, smanjenje nezaposlenosti, zadržavanje broja usposlenih u javnom sektoru na istom nivou, povećanje privrednih aktivnosti, rast indeksa industrijske proizvodnje, povećanje prosječne plaće u kantonu i svi ti indikatori pokazuju da imamo trendove rasta i sa tog aspekta možemo biti zadovoljni – kazao je premijer Oković.

Postignuti su vidljivi rezultati i u drugim segmentima rada Vlade.

– Krenuli smo s aktivnostima grupisanja javne uprave na jedno mjesto, ukinuli smo neke nanade koje su vrijeđale građane, kao što je „bijeli hljeb“, usmjerili smo saradnju s općinama i višim nivoima vlasti, prije svega u privredne aktivnosti. Znamo da smo unutar nekih industrijskih zona imali rast zaposlenih, da smo imali nove investicije, da smo u saradnji s Vladom Federacije uspjeli sačuvati neka radna mjesta u ovom kantonu. Novo radno zakonodavstvo je također nešto sa čim smo se suočili. U tom dijelu smo popravili radno-pravni status uposlenika, suočili se sa rezulatatima popisa stanovništva što se negativno odrazilo na finansije, ali smo uspjeli, u najvećoj mjeri, realizirati finansijske obaveze koje stoje pred kantonom.  Uzmimo za podatak da je samo 18 miliona usmjereno u sistem socijalne zaštite. Tu su i mjere energetske efikasnosti i znamo da smo do sada obuhvatili dvadesetpet objekata, riješili neka pitanja poput elektrifikacije Rude Glave, kada govorimo o oblasti turizma – istakao je Emir Oković.

Naglašena je veoma dobra saradnja tokom cijelog mandata s Vijećem ministara BiH, Vladom FBiH, državnim i federalnim ministarstvima, Kantonom Sarajevo, Skupštinom BPK Goražde, svim lokalnim zajednicama u sastavu BPK Goražde, ambasadama, Muftijstvom goraždanskim, Fondom za zaštitu okoliša FBiH, kao i domaćim i stranim vladinim i nevladinim sektorom.

Svima njima iskazana je posebna zahvalnost na pruženoj podršci u nastojanjima da se sve oblasti života u kantonu sistemske urede i on učini mjestom ugodnijeg življenja.

Premijer Emir Oković kazao je da bez dobre saradnje, koja je bila od ključna u radu ove Vlade, i usvajanja strateških dokumenata u oblasti obrazovanja, poljoprivrede, sporta, socijalnog stanovanja, turizma i drugih segmenata bitnih za život građana, ovakvi rezultati ne bi bili mogući.

– Danas želimo da pošaljemo jednu poruku da samo tim može napraviti rezultat, bez obzira o kakvim političkim snagama se trenutno radi u kantonu, da je potreban kontinuitet za velike stvari i projekte i to je, zapravo, zajednička poruka svih ministara koji su učestvovali u ovoj Vladi – naglasio je premijer Emir Oković.

http://bpkg.gov.ba/media/files/vlada-bpk-gorazde-2014-2018.pdf

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.