• OBJAVLJENO: 10.08.2011.
Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o koncesijama Federacije BiH

U organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja danas je u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde održana javna rasprava o Nacrtu zakona o koncesijama Federacije BiH.

Javne rasprave po nacrtu ovog zakona već su održane u šest kantona Federacije, a cilj je donošenje što kvalitetnijeg zakona na nivou Federacije sa kojim će, naknadno, biti usaglašeni i kantonalni zakoni o koncesijama.

Donošenje novog Zakona o koncesijama inicirano je zbog potrebe da se isprave manjkavosti postojećeg zakona, kao i da se definišu ostali aspekti u vezi sa iskorištavanjem prirodnog bogatstva na području Federacije.

Pored građana te predstavnika Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Federalne komisije za koncesije, javnoj raspravi prisustvovali su i ministar za privredu Demir Imamović te članovi Komisije za koncesije BPK-a Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.