• OBJAVLJENO: 18.10.2019.
Dvodnevni radni sastanak u okviru projekta Inicijativa mladića II (YMI – Young Men Initiative
Sastanku prisustvovao ministar obrazovanja BPK Goražde Arman Bešlija sa saradnicima

Prvi dan radnog sastanaka sa predstavnicama/ima ministarstava za obrazovanje i rad s mladima, pedagoških zavoda, srednjih škola, partnerskih nevladinih i vladinih organizacija koji se održava u okviru projekta Inicijativa mladića II (YMI – Young Men Initiative): “Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II”, i projekta “Muškarci i dječaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti i prevenciji ekstremizma i nasilјa među mladima na Balkanu” je završen.

Cilј dvodnevnog radnog sastanka je razmjena primjera najbolјe prakse o tome kako je  Program Y uveden kao obavezni dio nastavnog plana i programa u sklopu dijela časova odjelјenske zajednice i time postao sastavni dio nastavnog plana i programa za srednje škole u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Bosansko-podrinjskom kantonu u Bosni i Hercegovini.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, predvođeni ministrom Armanom Bešlijom.

Radni sastanak je podržan od strane Vlade Švajcarske, OAK Fondacije, Austrijske razvojne agencije i CARE International Bosna i Hercegovina.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.