• OBJAVLJENO: 03.12.2019.
Premijerka BPK Goražde o pokrenutom procesu revizije diploma
„Učinjen je krupan i konkretan korak u borbi protiv korupcije“…

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj posljednjoj sjednici jednoglasno je donijela zaključak o pokretanju revizije diploma na području ovog kantona.

S tim u vezi, Vlada je zadužila Ministarstvo za obrazovanje, mlade nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i  Tim za borbu protiv korupcije da u  idućih 12 mjeseci provede provjeru i reviziju diploma nosilaca izvršne vlasti, uposlenih u kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, uposlenih u javnim ustanovama, zavodima, direkcijama i drugim organima čiji je osnivač Bosansko-podrinjski kanton Goražde ili se finansiraju iz Budžeta ovog kantona te javnim preduzećima i privrednim društvima sa većinskim kapitalom u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a u skladu sa ranije dostavljenom Inicijativom Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije da svi nivoi vlasti u BiH izvrše reviziju diploma.

„ Imajući u vidu inicijativu Vlade Federacije za pokretanje revizije diploma svih uposlenih u federalnim organima uprave, federalnim institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama i drugim organima čiji je osnivač Federacija BiH, usvojenu početkom januara ove godine, te poziv vladama kantona, gradovima i općinama da se pridruže ovoj inicijativi, kao i već pomenutu Inicijativu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Vlada je započela ovaj zahtjevan i odgovoran proces, koji ćemo sigurno dovesti do kraja jer smatram da ovim činom štitimo dignitet naše profesije  te da podaci o diplomama svih uposlenih koji se finansiraju iz budžeta moraju biti transparentni. Naravno, ako se u kojem slučaju otkrije da je bilo zloupotreba, ti pojedinci trebaju biti sankcionisani, a njihova imena dostupna javnosti“- kazala je u izjavi za medije premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

U skladu sa uputstvom Tima Vlade za borbu protiv korupcije i usvojenom Inicijativom, provjeravat će se vjerodostojnost diploma stečenih u visoko školskim ustanovama, diploma/svjedodžbi srednjih škola i svjedodžbi stečenih u ustanovama osnovnog obrazovanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Inicijativu za provođenje provjere i revizije diploma uputit će Gradu Goraždu, kao i  općinama Pale i Foča u FBiH, s preporukom da postupe isto.

„ Uz registre o imenovanim i zaposlenim licima u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde čija je uspostava uz podršku OSCE-a u toku, te reviziju svih dipoloma, smatram da smo učinili krupan i konkeretan korak u borbi protiv korupcije te da ćemo sve ovo umnogome doprinjeti transparentnijem radu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona i njenih institucija“ – poručila je premijerka BPK Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.