• OBJAVLJENO: 05.12.2019.
Vlada BPK Goražde podržala projekte unaprijeđenja komunalne infrastrukture i ruralnog razvoja
Za projekte lokalnih zajednica Vlada BPK Goražde izdvojila 200.000 KM

S ciljem unaprijeđenja komunalne infrastrukture lokalnih zajednica u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,  premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća potpisala je danas ugovore o korištenju sredstava za realizaciju projekata sa  gradonačelnikom Grada Goražde Muhamedom Ramovićem i načelnicima općina Foča i Pale u FBiH Zijadom Kunovcem i Asimom Zecom.

Vrijednost ugovora je 200.000 KM, a najveći dio sredstava  dodijeljen je Gradu Goražde za sufinansiranje projekta „Izgradnje kolektora fekalne kanalizacije u naselju Bogušići“, čija je vrijednost 150.000KM.

”Na Vladi BPK-a donesena je odluka da se podrže projekti lokalnih zajednica u sasatavu BPK-a kada je u pitanju unaprijeđenje komunalne infrastrukture i ruralnog razvoja, tako da smo donijeli odluke u vrijednosti 200.000,00 KM i danas smo potpisali ugovor sa Gradom Goraždem i općinama Pale i Foča u FBi. Riječ je o namjenskim sredstvima sa koda vodnih nakanada tako da je najveći dio sredstava otišao na rješavanje gorućeg problema u naselju Bogušići, a to je regulacija fekalnog kolektora. Taj projekat podržali smo sa 150.000,00 KM, a sa po 25.000,00 KM za ove namjene i općinama Pale i Foča u FBiH. Cilj resornog ministarstva i ove Vlade je da se namjenska sredstva koriste za kvalitetne projekte i mi smo ovim putem pozvali gradonačelnika i načelnike da u narednoj, 2020. godini kandiduju kvalitetne projekte kako bismo ih mogli podržati”-naglasila je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Da postoji dobra saradnja između Kantona i Grada Goražda  istaknuo je i gradonačelnik  Muhamed Ramović.

„Grad Goražde zajedno sa Vladom Češke realizuje projekat izgradnje prečistača otpadnih voda za naselje Bogušići i mi smo već prvu fazu završili gdje je urađen prečistač i kolektor. Sada je ovo druga faza u okviru koje se radi o priključivanju svih stambenih jedinica na jedan sistem čime ćemo riješiti gorući problem ovog naselja. Također, sa Vladom Češke provodimo jedan veliki projekat koji se odnosi na izgradnju kolektora otpadnih voda sa prečistačem na lokalitetu Vitkovići-Goražde-Novo Goražde, a u koji su uključeni i opština Novo Goražde i HE Višegrad.

I općine Pale i Foča u FBiH uz podršku Vlade BPK Goražde će realizovati projekte od značaja za stanovnike ovih lokalnih zajednica.

Nakon potpisanih ugovora o unaprjeđenju komunalne infrastrukture, ministar za privredu BPK Goražde Mensad Arnaut, gradonačelnik Grada Goražde i načelnici općina Pale i Foča u FBiH potpisali su ugovore o sufinansiranju projekata u skladu sa „Programom unaprijeđenja ruralnog razvoja za 2019.godinu“.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.