• OBJAVLJENO: 19.08.2011.
Potpisani okvirni sporazumi sa najpovoljnijim ponuđačima

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke i odabira najpovoljnijih ponuđača, premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Frašto potpisao je danas okvirne sporazume o pružanju usluga sa predstavnicima firmi koje su izabrane kao najpovoljniji ponuđači za pružanje usluga.

Za najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga tekućeg održavanja zgrada u vlasništvu BPK- Goražde izabrana je firma „Goraždestan“, isporuku i servisiranje informatičko- tehničke opreme, te materijal za informatičku opremu firma „Drinex“, usluge održavanja voznog parka u vlasništvu BPK-a firma „Enol“, štamparske usluge „Svjetlostkomerc“, osiguranje službenih motornih vozila „Sarajevo osiguranje“, dok će pružanje usluga osiguranja imovine /nekretnina  u vlasništvu BPK-a pružati osiguravajuće društvo „Triglav BH osiguranje“.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.