• OBJAVLJENO: 29.07.2005.
Bosansko-podrinjski kanton Goražde u mreži evropskih gradova i regiona za kulturu

Kulturna saradnja-korak bliže ka ujedinjenoj Evropi!

Bosansko-podrinjski kanton Goražde postao je član Asocijacije evropskih gradova i regiona za kulturu (Les rencontres), 19.jula 2005.godine na sastanku u francuskom gradu Avignonu.
Na poziv predsjednika ove Asocijacije gospodina Rogera Tropeana, sastanku u Avignonu, u svojstvu predstavnika BPK-a Goražde prisustvovale su Anka Ćurovac, direktor Službe za odnose sa javnošću BPK-a Goražde i Adaleta Đozo, prevodilac. Pored članstva u Skupštini evropskih regiona i u Institutu evropskih regija, prijem Bosansko-podrinjskog kanotna u mrežu evropskih gradova i regiona za kulturu, još jedan je korak ovog kantona prema evropskom konceptu regionalizacije i prijemu naše zemlje u Evropsku Uniju.
Asocijacija evropskih gradova i regiona za kulturu (Les rencontres) sa sjedištem u Parizu u čijem sastavu se nalazi 300 članova iz 28 zemalja, evropska je mreža pokrenuta 1994. godine sa ciljem da ostvari korisne kontakte između izabranih lidera, viših političkih službenika ili kulturnih stručnjaka iz lokalnih i regionalnih administracija i da doprinese boljem razumijevanju Evropske Unije, njenim namjerama i organizaciji.
Sastanak u Avignonu, na jugu Francuske, kojem su prisustvovali i predstavnici BPK-a Goražde, organizovan je u vrijeme održavanja 59. Avignonskog teatarskog festivala , u srcu međunarodnog teatra i festivala plesa, u jedinstvenoj atmosferi ovog grada koji je zbog svoje bogate povjesne i kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a .
Poslije pozdravnih riječi predsjednika ove Asocijacije gospodina Tropeana i uvodnog ekspozea doktora sociologije i profesora na Univerzitetu Paris X Emmanuela Wallona, učesnici sastanka nastavili su rad u okviru četiri okrugla stola.
Predsjedavajući prvog okruglog stola na kojem se razgovaralo o kinematografiji i izdavačkoj djelatnosi, te doprinosu regiona u njihovom razvoju bio je Francis Parny, podpredsjednik za kulturu regije Ile-de France u Francuskoj.
O evropskoj kinematografiji govorio je gospodin Claude-Eric Poiroux, generalni direktor Europa Cinèmas i Festivala Premiers Plans à Angers iz Francuske, koji je ukazao na nedostatak evropske i na potpunu prevlast američke produkcije u kinima širom Evrope. Gospođa Maria Cristea, savjetnik u Vijeću regije Dâmbovita iz Rumunije i član Odbora –D Skupštine evropskih regija za kulturu, obrazovanje, mlade, medije, informacionu tehnologiju i sport, govorila je o izdavačkoj djelatnosti i o različitim nacionalnim podrškama ovom vidu umjetnosti koje variraju od države do države, ali koje su izuzetan povezujući faktor među regijama i u spoznavanju različitih kultura i običaja.

Tema drugog okruglog stola, kojim je predsjedavala Sylvie Robert, podpredsjednica za kulturu regije Bretagna u Francuskoj bila je reproduktivna umjetnost, prisutnost i mobilnost umjetnika u evropskim regionima. Richard Coconnier, zamjenik direktora Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine i gospođa Karine Gloanec-Maurin, savjetnica predsjednika za međunarodne poslove i kulturu regije Centre i zamjenica predsjednika Francuske nacionalne federacije lokalnih vlasti za kulturu (FNCC), u svojim izlaganjima razmatrali su pitanja o tome može li se u okviru konteksta različitih pristupa evropskih država uspostaviti zajednička pravila, mobilnost i razmjena umjetnika i njihovih predstava, a da se ne ugroze njihova autorska prava ili trenutne regulative u zapošljavanju i socijalnoj skrbi. Od regija se traži da se podstakne zapošljavanje u sektoru kulture i da se u cjelini poboljša položaj umjetnika koji su bez obzira iz koje regije i zemlje dolaze, trenutno u lošem finansijskom i materijalnom položaju.
Na trećem okruglom stolu kojim je predsjedavao Christos Doulkeridis, predsjednik Parlamenta regije Francophone u Belgiji, učesnicima sastanka predstavljeni su fondovi iz kojih se finansiraju mnoge kulturne institucije u Evropi, a rasprava je vođena i o tome kakva je budućnost ovih strukturnih fondova ( ERDF; ESF; EAGGF) poslije uvećanja Evropske Unije i prijema novih članova.
Četvrti i završni okrugli sto bavio se ulogom regija u izgradnji evropske kulturne politike, a njime je predsjedavao predsjednik Asocijacije evopskih gradova i regiona za kulturu gospodin Roger Tropeano.
Iako regini imaju različiti status, njihova uloga je mnogo veća od običnog posredovanja između lokalnih vlasti i države. Njihova nadležnost i iskustvo u polju kulture trebalo bi da budu smjernice za budući dijalog- zaključeno je ovom prilikom.
Prema tome, udruživanje evropskih gradova i regiona na polju kulture trebalo bi , između ostalog, da olakša i podjednostavi put državama i njenim političarima ka stvaranju jednog novog koncepta Evrope i Evropske Unije u čije ujedinjenje se ulažu napori.
Ovaj koncept udruživanja je dobar putokaz i onim državama kao što je naša koje bi tek trebalo da dobiju pristupnicu za priključenje velikoj zajednici evropskih država i svaki ovakav susret, kao što je bio organizovan u Avignonu korak je ka boljem razumijevanju koncepta Evropske Unije i njenog širokog djelovanja.
Pored evropskih članica, na sastanku Asocijacije „Les rencontres“ u ovom gradu na rijeci Rhoni prisustvovali su i gosti iz Dominikanske Republike i Mauricijusa, koji predstavili uticaj francuske kulture na razvoj njihove nacionalne kulture, te uložene napore da ona ne postane dominacijski faktor u izgrađivanju sveukupnih odnosa u ovim državama.
Učesnici sastanka u Avignonu imali su priliku da pored posjete bogatim historijskim znamenitostima ovog grada i čuvenom avignonskom mostu Saint Benèzet, prisustvuju nekim od pozorišnih predstava u izvedbi poznatih franuskih umjetnika, kao i mnogobrojnim uličnim malim predstavama i spektaklima.
Bio je to pravi kulturni ugođaj u srcu avignonskog festivala i pravo mjesto da se u gradu koji je vrvio od raznih kulturnih i umjetničkih sadržaja razgovara o ulozi i mjestu evropske kulturne politike i regiona unutar nje.
Za Bosansko-podrinjski kanton Goražde, koji nije jedini kanton iz Federacije BiH u Asocijaciji evropskih gradova i regiona za kulturu, ovo je bila jedinstvena prilika da na skupu u Avignonu promovira i svoj festival- internacionalni Festival prijateljstva, koji u mjesecu augustu okuplja prijatelje iz cijele Evrope i svijeta. Ovom prilikom ostvareni su korisni kontakti sa predstavnicima za kulturu mnogih evropskih regiona, te dobivena uvjeravanja da će započeta saradnja biti nastavljena u narednom periodu kroz kontakte umjetnika iz različitih oblasti umjetnosti.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.