• OBJAVLJENO: 23.08.2011.
Sastanak Vlade BPK-a Goražde i Koordinacije sindikata budžetskih korisnika
Isplata 300 KM regresa odmah, a ostatka do kraja godine !

Nakon nekoliko sastanaka, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i predstavnici Koordinacije sindikata budžetskih korisnika BPK postigli su danas dogovor o isplati regresa za godišnji odmor za 2011.godinu za sve zaposlenike kantonalnih organa uprave, kantonalnih ustanova, kao i za uposlenike svih drugih pravnih lica koja se finansiraju iz budžeta Bosansko-podrinjskog kantona.

Dogovoreno je da se naknada za regres u iznosu od 300 KM isplati odmah, a ostatak od 100 KM do kraja kalendarske godine.

Obzirom na složenu i tešku finansijsku situaciju u Budžetu BPK-a Goražde izazvanu nedoznačavanjem grantovskih sredstava sa viših nivoa vlasti, Sindikat je pristao da se ostatak naknade za godišnji odmor izmiri po prispjeću dijela grantovskih sredstava od Vlade Federacije BiH.

Na narednom sastanku, kako je dogovoreno, Vlada BPK Goražde i predstavnici Koordinacije sindikata budžetskih korisnika razgovaraće o tekstu sporazuma kojeg je Sidnikat danas ponudio Vladi na usvajanje. Sporazum se odnosi na Zakon o plaćama budžetskih korisnika, pripadnika policije i uposlenih u obrazovanju, odnosno na zajedničke aktivnosti i mjere za njegovo što brže donošenje.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.