• OBJAVLJENO: 22.03.2020.
Najnovije naredbe Kantonalnog štaba civilne zaštite u stalnom zasjedanju
Preporučuje se građanima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da prilikom kretanja na otvorenom koriste zaštitna pomagala za lice i ruke

Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 10. nastavku 1. vanredne sjednice, održanom dana 22.03.2020. godine, d o n o s i 

N A R E D B U

  1. Naređuje se štabovima civilne zaštite Općine Foča (FBiH) i Prača (FBiH) da organizuju servis volontera koji će biti na usluzi osobama starijim od 65 godina, te telefonskog centra za područje svoje općine s ciljem davanja informacija građanim u vezi COVID-19 virusa.
  2. Naređuje se zdravstvenim ustanovama sa područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde da postupaju po utvrđenim procedurama zdravstvenog sektora, a koje se odnose na postupanje sa oboljelim od COVID-19 virusa i ostalim oboljelim.
  3. Naređuje se JZU „Kantonalna bolnica Goražde“ da pripremi objekat nekadašnje Hitne pomoći za potrebe izolatorija.
  4. Naređuje se ministru privrede Bosansko – podrinjskog kantona Goražde da Kantonalnom štabu civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostavi Izvještaj o trenutnom načinu i uslovima rada privrednih subjekata sa područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde i daje prijedloge mjera u ovoj oblasti.
  5. Naređuje se upraviteljima zgrada na području Grada Goražda da Kantonalnom štabu civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostavi Izvještaj o realizovanim aktivnostima u pogledu  čišćenja i dezinfekcije zajedničkih prostorija u zgradama.
  6. Naređuje se Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove da Kantonalnom štabu civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostavi Izvještaj o aktivnostima u pogledu inspekcijskog nadzora na tržištu na području Bosansko – podrinjskog kantona Goražde sa prijedlozima mjera za dalje postupanje.
  7. Naređuje se bankama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da pojačaju mjere u pogledu  čišćenja i dezinfekcije bankomata.
  8. Preporučuje se građanima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da prilikom kretanja na otvorenom koriste zaštitna pomagala za lice maske, marame, šalovi, i za ruke – rukavice, s ciljem lične zaštite i zaštite drugih.
  9. Naredba stupa na snagu odmah.
Kretanje za uniformisana lica je dozvoljeno, kao i za lica koja rade u smjenama i nose obilježja firme u kojoj rade, kao i lica koja su uključena u proces zaštite i spašavanja u stanju nesreće sa propusnicama.
Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.