• OBJAVLJENO: 08.09.2011.
23.sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Pokrenut postupak donošenja rebalansa Budžeta BPK-a za 2011.godinu

Budući da nije došlo do uravnoteženja Budžeta BPK-a provođenjem Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu BPK-a za 2011.godinu,  Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 23.redovnoj sjednici usvojila je Odluku o pokretanju postupka za donošenje Izmjena i dopuna Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2011.godinu. Za realizaciju ove Odluke zaduženo je Ministarstvo za finansije, a svi budžetski korisnici trebali bi da u skladu sa svojim programima utvrde prioritetne rashode koji će se finansirati iz sredstava utvrđenih u izmjenama i dopunama budžeta, odnosno realno iskažu svoje potrebe za budžetskim sredstvima.

Vlada je na današnjoj sjednici prema Skupštini BPK-a uputila prijedlog zaključaka u vezi sa održavanjem javne rasprave za provedbu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti BPK i Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika kojima se određuje novi rok za provođenje javne rasprave te utvrđuju radna tijela nadležna za njihovo sprovođenje.

Vlada je prihvatila mišljenje kantonalnog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose koje nije imalo primjedbi na prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju i uputila ga Skupštini kantona na razmatranje.

Vlada nije prihvatila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP „Bosansko-podrinjske šume“ Goražde za 2010.godinu iz razloga koji su navedeni u stavu i mišljenju resornog Ministarstva za privredu.

Na današnjoj sjednici usvojen je Program i Finansijski plan obilježavanja 18.septembra-Dana BPK i općine Goražde te odobrena novčana sredstva za dobitnike najvećeg priznanja „Zlatni ljiljan“ i Zlatna policijska značka“.

Nakon više neuspjelih pokušaja zbog nedovoljnog broja kandidata,  na današnjoj sjednici konačno su imenovani predsjednik i članovi Skupštine JP RTV BPK Goražde, na period od 4 godine, a  s ciljem osiguravanja veza između srednjeg stručnog obrazovanja i obuke i tržišta rada na nivou Kantona, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, Vlada je usvojila i Odluku o osnivanju tripartitnog savjetodavnog vijeća od 9 članova. Sastav tripartitnog vijeća čine tri predstavnika poslodavaca, koje je predložila Privredna komora BPK-a, dva predstavnika škole, po jedan predstavnik sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja, jedan predstavnik Službe za zapošljavanje i jedan predstavnik Ministarstva obrazovanja.

Sa 23.redovne sjednice Vlade BPK-a izdvajamo, takođe, i davanje saglasnosti premijeru da sa privrednim društvom „Goraždeputevi“ zaključi ugovor o redovnom, ljetnom održavanju regionalne ceste R-448 Podkozara-Goražde-Hrenovica, čija je ukupna vrijednost 96.755 KM, kao i davanje saglasnosti za sufinansiranje Projekta obnove geodetske mreže i reambulacije građevinskog rejona Općine Goražde u iznosu od 20.000 KM.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.