• OBJAVLJENO: 19.01.2021.
Prvi zvanični sastanak premijerke i Vlade BPK Goražde za načelnikom općine Pale u FBiH
Detektovani problemi i dogovoreno njihovo zajedničko rješavanje

Premijerka Aida Obuća i članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održali su danas prvi zvanični sastanak sa novoizabranim načelnikom općine Pale u Federaciji Bosne i Alminom Ćutukom i njegovim saradnicima.

Na sastanku su akceptirani svi oni problemi koji su prisutni u ovoj općini duži niz godina kao i načini i mogućnosti kako Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kroz svoja ministarstva može pomoći ovoj jednoj od nerazvijenih lokalnih zajednica koja u potpunosti zavisi od podrške BPK Goražde.

Kako ističe premijerka BPK Goražde Aida Obuća, obzirom da je usvajanje Budžeta BPK Goražde u toku, dogovoreno je da će se u toku 2021.godine povećati grant sredstva u pojedinačnom mjesečnom iznosu kad je općina Pale u FBiH u pitanju, ali i ostale dvije lokalne zajednice, pogotovo one koje su nerazvijene i koje zavise od podrške BPK Goražde. Također, dogovoreno je da će Vlada iznaći mogućnost da se posredstvom Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku i kulturu sport pomogne medijskoj kući Radio Prača, te da se kroz ekonomski kod Vlade koji je predviđen za podršku projektima nižih nivoa vlasti podrže projekti koji su kandidirani od strane načelnika općine Pale.

„Ono što me jako obrabrilo danas jeste ta volja i entuzijazam od strane načelnika općine Pale u FBiH koji je svjestan težine posla i pozicije na koju je izabran, ali takođe i velike količine entuzijazma i volje da se pomogne građanima ove lokalne zajednice.

Grant ovoj općini sa ekonomskog koda Ministarstva za finansije u prošloj godini iznosio je  700.000 KM. Mi ćemo taj kod sutra na Vladi planirati u iznosu od 900.000 KM . U toku 2021.godine vodit ćemo računa o prioritetima i imati više senzibiliteta prema onim lokalnim zajednicima koje nisu u mogućnosti da iz vlastitih prihoda isfinansiraju svoje osnovne ustavne nadležnosti, tako da ćemo ispoštovati zaključak Skupštine koji kaže da će se grant sredstva sa tog koda dijeliti u skladu sa kriterijima koje će utvrditi Vlada, pa ćemo se mi na taj način ponašati tokom 2021.godine“, naglasila je premijerka Obuća.

Kako je danas istaknuto, novoizabrano rukovodstvo općine Pale u FBiH planira završiti realizaciju izgradnje obaloutvrde, odnosno svoje obaveze koje imaju prema građanima kada su u pitanju obaveze vezane za eksproprijaciju, kao i realizaciju projekta rekonstrukcije i izgradnje mosta na rijeci Prači u naselju Lunje, kojeg je Vlada BPK Goražde podržala sa iznosom od 40.000 KM, a jedan dio je prebačen sa nivoa Federacije.

„Mi ćemo u toku 2021.godine nastaviti podržavati te projekte, kao i projekte zahvaljujući kojima će se obogatiti  kulturni i obrazovni, odnosno društveni život na području ove lokalne zajednice, tako što ćemo podržati projekte kada su u pitanju njihova udruženja na mnogo većem nivou nego što je to bilo u 2020.godini“- kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Kad je riječ o podršci Vlade Domu zdravlja Prača, ona je istakla da već sljedeće sedmice ima namjeru održati sastanak sa predstavnicima svih javno- zdravstvenih ustanova s područja našeg kantona s namjerom da se upozna sa njihovim problemima, a ovom prilikom uručit će im se i jedan dio zaštitne opreme koji Kantonu doprema UNDP. Riječ je jednokratnim zaštitnim maskama i odijelima, kao i specijaliziranim zaštitnim maskama koje se sada koriste u Njemačkoj i Austriji.

Kako je istaknuto, zahvaljujući dobroj saradnji sa Misijom UNDP-a podrška zdravstvenim ustanovama trajala je u kontinuitetu tokom 2020.godine, a nastavit će se i u ovoj godini.

Načelnik općine Pale u Federaciji BiH Almin Ćutuk zahvalio se premijerki  i ministrima u Vladi BPK na pozivu i iskazanoj dobrodošlici.

Prema njegovim riječima, na ovom prvom zvaničnom sastanku najviše vremena provedeno je na detektovanju prisutnih problema kojih je puno, kao i na predlaganju mogućih rješenja i dogovoru oko buduće saradnje .

Ključni problem su finansije budući da su zbog pandemije koronovirusa u protekloj godini izvorni prihodi ove općine smanjeni, tako da grant sredstva od kojih zavisi ova općina, kako ističe načelnik, nisu dovoljna za normalno funkcionisanje onih osnovnih potreba, plaća, doprinosa i tekućih troškova općine, a da ne govorimo o nekim većim projektima i rješavanju ostalih problema koji su svakako i egzistencijalni problemi stanovništva općine Pale u FBiH.

Ni prošlogodišnji budžet ove općine u iznosu oko milion i 200.000 KM, nije realizovan u potpnosti i u rebalansu budžeta smanjen je na 900.000 KM.

„Nema puno stvari koje se mogu raditi mimo finansija. Dogovorili smo saradnju sa premijerkom i ministrima, kao i zajedničku saradnju na federalnom nivou. Ima prostora, svakako, u razvoju turizma i poljoprivrede. Razgovarali smo i sa ministrom za privredu da se saradnja unaprijedi, mislim da ova dosadašnja saradnja i ulaganje u poljoprivredu i turizam nisu dovoljni , ima jako puno prostora za rad za razvoj i tu smo da radimo“, riječi su načelnika općine Pale u FBiH Almina Ćutuka.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.