09.06.2021.

PRIPREMA :Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede

Zaštita povrtnih kultura

Nestabilne vremenske prilike stvaraju povoljne uslove za pojavu plamanječe na paradajzu (proizvodnja na otvorenom polju) i krompiru čiji je uzročnik gljiva Phytophthora infestans. Preporučuje se izvršiti zaštita sredstvima na bazi a.m. mankozeb+metalaksil-M.

U usjevima krompira evidentirano je prisustvo imaga i larvi krompirove zlatice(Leptinotarsa decemlineata). Na manjim površinama može se sakupiti i uništiti, a na većim površinama i ukoliko je došlo do prenamnoženosti upotrebom zaštitnih sredstva.

Evidentirano je prisustvo lisnih uši u usjevima buranije, krastavca, graška, paprike. Potrebno ih je suzbiti, jer pored štete koje uzrokuju sisanjem biljnih sokova, prenosioci su i virusa.

Najavljene padavine stvoriće povoljne uslove za infekciju paprike sa uzročnikom bakteriozne pjegavosti lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria). Zaštitu izvršiti nekim preparatom na bazi bakra.

Velike štete u plastenicima pričinjava bijela leptirasta uš (Trialeurodes vaporariorum). Najveće štete nanosi na paradajzu, paprici , krastavcu, a hrani se i korovskim biljnim vrstama.

Tokom cijelog vegetacionog perioda vrši se suzbijanje ovog štetnika. Obavezna mjera zaštite je uklanjanje korova oko plastenika jer imago usljed visokih temperatura u plastenicima, izlijeće i naseljava korovske biljne vrste u blizini plastenika. Brojnost se može smanjiti postavljanjem žutih ljepljivih ploča u plastenicima. Zaštitna sredstva se mogu koristiti u početnim fazama razvoja štetnika, tad su efikasni jer je uš prekrivana voštanom prevlakom koja joj služi kao zaštita . Kod izbora insekticida voditi računa o karenci.

Zaštita u voćnjacima

Postoji opasnost od primarne infekcije jabuke sa Venturia inaequalis koja uzrokuje krastavost lista i ploda jabuke i pojavu pepelnice čiji je uzročnik gljiva Podospherae leucotricha. Zaštitu izvršiti sredstvima koji suzbijaju krastavost lista i pepelnicu.

Potrebno je redovno obilaziti voćne nasade i utvrditi prisustvo lisni uši po potrebi izvršiti zaštitu registrovanim insekticidima (prije ili poslije fenofaze cvjetanja).

Isto tako, potrebno je izvršiti pregled voćnih stabala jabuke i utvrditi da li postoje položena jaja jabučnog savijača – Cydia pomonella.

Zaštitna sredstva koristiti u skladu sa priloženim uputstvom vodeći računa o karenc


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.