15. Juna 2024.

Skupstina – Aktuelnosti i novosti

Predsjedavajući i dopredsjedavajuće Skupštine BPK Goražde, Muradif Kanlić, Berina Fejzić i Branka Cvijetić Premijer Edin Ćulov i ministri...