Zakoni

ZAKONI O IZVRŠENJU BUDŽETA BPK GORAŽDE

ZAKON O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI U BPK GORAŽDE

ZAKON O MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA KANTONALNE UPRAVE BPK GORAŽDE

ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU BPK GORAŽDE

ZAKON O NEPROFITNO-SOCIJALNOM STANOVANJU BPK GORAŽDE

ZAKON O ODRŽAVANJU ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA

ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA BPK GORAŽDE

ZAKON O PRUŽANJU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U BPK GORAŽDE

ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRAĐENJU BPK GORAŽDE

ZAKON O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA BPK GORAŽDE

ZAKON O KOMUNALNIM TAKSAMA

ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

ZAKON O BORAVIŠNOJ TAKSI BPK GORAŽDE

ZAKON O NOVČANIM PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU BPK GORAŽDE

ZAKON O ŠUMAMA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

ZAKON O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU GORAŽDE

ZAKON O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA FBiH

ZAKON O PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA FBiH

ZAKON O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA FBiH

ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH BPK GORAŽDE

ZAKON O SPORTU U BPK GORAŽDE

Zakon o sportu u BPK Goražde “Sl. novine BPK 8/11”

ZAKON O INSPEKCIJAMA BPK GORAŽDE

ZAKON O POREZU NA PROMET NEPOKRETNOSTI I PRAVA

ZAKON O POREZU NA IMOVINU, NASLIJEĐE I POKLON

ZAKON O IMOVINI BPK GORAŽDE

ZAKON O UNAPRJEĐENJU LOKALNOG POSLOVANJA BPK GORAŽDE

ZAKON O INDUSTRIJSKIM ZONAMA BPK GORAŽDE

ZAKON O VODAMA BPK

ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA BPK GORAŽDE

ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE BPK GORAŽDE

ZAKON O TURIZMU U BPK

ZAKON O UPRAVLJANJU PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U NADLEŽNOSTI BPK

ZAKON O KONCESIJAMA BPK GORAŽDE

ZAKON O ZAKUPU STANA U BPK GORAŽDE

ZAKON O PEČATU

ZAKON O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA BPK

ZAKON O JAVNOM OKUPLJANJU BPK

ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICA SA DJECOM U BPK GORAŽDE

ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU BPK GORAŽDE

ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH POSLJEDICA UZROKOVANIH STANJEM NESREĆE BPK GORAŽDE

ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVA NA PODRUČJU BPK GORAŽDE

ZAKON O VLADI BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

DEKLARACIJA I ZAKLJUČCI SKUPŠTINE POVODOM PREPORUKA O USTAVNIM PROMJENAMA FBIH

Deklaracija-05.06.2013.godine

AMANDMANI NA USTAV BPK GORAŽDE

USTAV BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

USTAV FEDERACIJE BIH

USTAV BOSNE I HERCEGOVINE

ETIČKI KODEKS za izabrane zvaničnike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.