Sastav Vlade

Premijer

EDIN ĆULOV, dipl.ing.maš./mr javne uprave 

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: + 387 38 221 212
fax: +387 38 224 161
e-mail:premijerbpk@bpkg.gov.ba


Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose

NATAŠA DANOJLIĆ
ministrica
73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel:+387 38 227 251; fax:+ 387 38 243 064
e-mail: natasa.danojlic@bpkg.gov.ba ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          www.mpr.bpkg.gov.ba/

Ministarstvo za privredu

ZIJAD BRIGA

ministar
73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Maršala Tita 5
tel: +387 38 221 772; fax: +387 38 240 400
www.mp.bpkg.gov.ba

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport

ADISA ALIKADIĆ – HERIĆ, prof.
ministrica
73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel. +387 38 224 259; fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba; adisa.alikadic@bpkg.gov.ba
www.mo.bpkg.gov.ba

 Ministarstvo za finansije

NEDIM MURATSPAHIĆ, dipl. ecc.
ministar
 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Trg branilaca 2
tel: +387 38 224 265; fax:+387 38 228 438
e-mail: nedim.muratspahic@bpkg.gov.ba
                              www.mf.bpkg.gov.ba

Ministarstvo unutrašnjih poslova

NUSRET HUBJER, BSc prava
ministar
73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Zaima Imamovića 5
tel/fax: +387 38 221 532
e-mail:nusret.hubjer@bpkg.gov.ba
www. mup.bpkg.gov.ba

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo,raseljena lica i izbjeglice

SENAD ČELJO, dipl.pravnik
ministar
73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 228 439; fax:+ 387 38 221 224
e-mail: senad.celjo@bpkg.gov.ba
www.ms.bpkg.gov.ba

Ministarstvo za boračka pitanja

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar
73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline

BOJAN KRUNIĆ dipl.profesor geografije
ministar
1. slavne višegradske brigade 2a , 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel:+ 387 038 221 139; fax:+ 387 38 224 257
e-mail: bojan.krunic@bpkg.gov.ba
www.mu.bpkg.gov.ba


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.