Kantonalna direkcija robnih rezervi

Direktor: Admir Pozderović, mr ecc.
Adresa: ul. Panorama bb, 73000 Goražde, BiH
Tel: ++ 387 38 224 252 / 224 258
Fax: ++ 387 38 224 252
e-mail: robne.rezerve@bpkg.gov.ba

Kantonalna direkcija robnih rezervi vrši :

  • stručne i druge poslove koji se odnose na nabavku, razmještaj, obnavljanje, čuvanje i upotrebu robnih rezervi Kantona,
  • provođenje mjera radi intervencija na tržištu,
  • balansiranje roba za rezerve potrebe Kantona
  • saradnju sa organima za robne rezerve u Federaciji, drugim kantonima, općinama i privrednim društvima.
  • Sjedište kantonalnih ministarstava, kantonalnih uprava i kantonalnih ustanova, izuzev kantonalne Uprave za šumarstvo, je u Goraždu.
  • Vlada može odlučiti da pojedina tijela kantonalne uprave mogu imati sjedište van Goražda.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.