Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Sastav Vlade BPK-a Goražde čine:

 • Edin Ćulov, premijer
 • Nedim Muratspahić, ministar za finansije,
 • Mithat Hadžiomerović, ministar za privredu,
 • Adisa Alikadić- Herić, ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport
 • Nataša Danojlićministrica za pravosuđe, rad i upravu,
 • Avdo Mirvić, ministar za boračka pitanja,
 • Nusret Hubjer, ministar unutrašnjih poslova
 • Bojan Krunić, ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline
 • Senad Čeljo, ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice

Nadležnosti Vlade BPK-a Goražde:

 • provođenje kantonalne politike, predlaganje i izvršavanje kantonalnih i drugih propisa;
 • izvršavanje odluka kantonalnih i federalnih sudova i vršenje drugih nadležnosti povjerenih kantonu od Federalne vlasti;
 • pripremanje prijedloga budžeta Kantona, kojeg usvaja Skupština;
 • osiguranje saradnje Vlade Kantona i ombudsmena;
 • nadzor nad kantonalnom policijom;
 • osiguranje da nacionalna struktura kantonalne policije održava nacionalnu strukturu stanovništva te općine;
 • vršenje drugih nadležnosti utvrđenih Ustavom Kantona i drugim propisima

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.