Služba za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave

direktor: Nermina Moco
Adresa: 1. slavne višegradske brigade 2a, 73000 Goražde, BiH
Tel: ++ 387 38 243 017
Fax: ++ 387 38 224 161
e-mail : alem.omerhodzic@bpkg.gov.ba

 Služba za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave BPK Goražde osnovana je  Vladinom Uredbom o osnivanju Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa („Sl.novine BPK Goražde“, br.5/16).

Ovom Uredbom, Službi za zajedničke poslove kantona data je nadležnost za vršenje određenih administrativnih, stručnih, tehničkih, pomoćnih i drugih zajedničkih poslova poslova za potrebe Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kantonalalnih ministarstva i kantonalni upravnih organizacija, kao i za potrebe drugih državnih organa i tijela uz odobrenje Vlade.

Zadaci iz člana 1. ove Uredbe su:

a) Administrativno – tehnički poslovi prijema, evidentiranja i otpremanja pošte i drugi poslovi u vezi sa kancelarijskim poslovanjem i vođenjem zajedničke pisarnice;

b) Birotehnički poslovi koji obuhvataju: prepis, umnožavanje, povezivanje pisanih materijala za potrebe Vlade, tehnička priprema materijala za sjednice Vlade i daktilografske poslove;

c) Ekonomsko- komercijalni poslovi realizacije nabavke, skladištenja opreme, inventara, kancelarijskog i drugog potrošnog materijala i distribucije materijalnih sredstava;

d) Poslovi klimatizacije i zagrijavanja radnih prostorija u zgradi Vlade;

e) Protokolarni i arhivski poslovi;

f) Poslovi unutrašnjeg obezbjeđenja;

g) Investiciono i tekuće održavanje zgrade Vlade, uređaja i instalacija;

h) Održavanje čistoće poslovnih zgrada i prostorija kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija;

i) Pružanje ugostiteljskih usluga koji podrazumijevaju pripremanje i posluživanje toplih i hladnih napitaka u posebnim prostorijama (kafe kuhinja) unutar poslovnih zgrada Vlade;

j) Pružanje usluga cestovnog prijevoza ovlaštenim korisnicima prema važećem Pravilniku o načinu korištenja i čuvanja službenih motornih vozila, te servisiranje i održavanje službenih motornih vozila Vlade koja su data Službi na korištenje i

k) drugi poslovi koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug rada Službe.

P R A V I L N I K o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa

Organizaciona šema

Odluka Vlade BPK Gorazde kojom se daje saglasnost na Pravilnik

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.