Privreda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Prijeratni privredni razvoj

Izgrađene 1952. i 1954. godine UNIS “Pobjeda”, fabrika namjenske industrije i HI “Azot”- fabrika azotnih jedinjenja, bile su okosnice privrednog razvoja Goražda.
Ove firme, koje su, uz Tvornicu za preradu žice u Kopačima i Građevinsko preduzeće “Drina”, upošljavale više od 11 000 radnika, najviše su doprinijele da se Goražde teritorijalno razvije i dobije status industrijskog, te privrednog i kulturnog centra cijele Gornjedrinske regije.
Okosnicu cjelokupne prijeratne privrede u Prači predstavljala je Tvornica konfekcije “Alhos” koja je upošljavala 350 radnika i na inostrano tržište plasirala 95% svojih proizvoda. Vrlo uspješno poslovala je i Zemljoradnička zadruga “Zadrugar” sa 12 uposlenih radnika i 350 kooperanata.
Mlinsko-pekarska industrija “Mlin” , te zemljoradnička zadruga “Ustikolina” sa 100 udruženih zemljoradnika i 160 kooperanata bili su nosioci prijeratnog privrednog razvoja stanovnika Ustikoline, koji su se isključivo bavili industrijskom proizvodnjom, poljoprivredom i stočarstvom.

Privreda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas

U toku odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992. – 1995. privreda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pretrpjela je velika razaranja. Fabrike koje su nekada imale razvijen proizvodni program i koje su zapošljavale veliki broj radnika, danas rade sa smanjenim kapacitetom i upošljavaju znatno manje radnika za razliku od prijeratnog perioda.
U situaciji kakva je danas, teško je osposobiti sve uništene privredne kapacitete i zamijeniti zastarjelu opremu, čime bi se pomoglo da se goraždanske firme ojačaju i ponovo budu konkurentne na tržištu.
Nekada veliki industrijski gigant UNIS „Pobjeda“ danas je podijeljen u nekoliko manjih kompanija koje, i pored velike konkurencije, nastoje osigurati tržište za svoje proizvode.
Pored privrednika ovog kantona koji ulažu svoje napore u oporavak privrede i Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, takođe, nastoji dati svoj doprinos njenom razvoju stvaranjem odgovarajućih uslova za privlačenje stranih investicija. Neke od mjera koje poduzima Vlada Kantona jesu davanje koncesija za iskorištavanje prirodnih bogatstava na ovom području, kao i razni poticaji za zapošljavanje i samozapošljavanje. Pored toga, ljudi koji ovdje žive, svoju perspektivu vide i vjeruju u razvoj poljoprivrede jer u ovom Kantonu za to postoje dobri uslovi, a Vlada Kantona izdvaja, takođe, određena sredstva u ove svrhe.
Međutim, i pored teške ekonomske i finansijske situacije u cijeloj zemlji koja je na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sigurno, mnogo izražnija nego u drugim kantonima, ovdje ipak postoje firme koje uspješno posluju i koje najveći dio svojih proizvoda izvoze na strano tržište. Po tome, ovaj kanton jedan je od rijetkih kantona u Federaciji koji je dugo vremena imao veći izvoz od uvoza.
Konačno, nadamo se da će Goražde, nakon ovog teškog perioda tranzicije, ponovo osnažiti svoju privredu i omogućiti zapošljavanje svojih građana, jer je to i jedini način na koji ovaj grad može osigurati kako svoj opstanak , tako i opstanak ljudi koji u njemu žive.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.