Goražde, 15.02.2023 godine

PRIPREMA :Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede

Obavijest o zimskoj zaštiti u voćnjacima

 Sa porastom dnevnih temperatura zraka stvaraju se povoljni uslovi za pojavu brojnih uzročnika biljnih bolesti i štetnika na voćkama.

Voćna stabla gdje se slabo ili uopšte ne provode mjere zaštite obrasla su gustom mahovinom, a koja se nalaze u blizini šume izložena su napadu šumskih insekata.

Prije upotrebe zaštitnih sredstava potrebno je ukloniti mumificirane plodove sa zemlje i grana, biljne ostatake, suho lišće, odstraniti suhe grančice, te izvršiti rezidbu voćki.

Zaštita se može izvršiti preperatima na bazi bakra uz dodatak mineralnog ulja ili gotovim prepartima koji u sebi sadrže bakar i mineralno ulje.

Bakar smanjuje infekciju velikog broja uzročnika bolesti kao što su:

-Kovrčavost lista breskve, sušenje cvijetova i grančica koštičavog voća, šupljikavost lista koštičavog voća, krastavost lista i ploda jabuke i kruške, rogač šljive, bakteriozna plamenjača jabučastog voća, a suzbijaju se uzročnici bakterioznog raka voćnih vrsta.

Mineralnim uljem suzbijaju se:

-Odrasle jedinke i larve kruškine buhe, lisnih uši, crvenog pauka, jabučnog savijača, moljca, cvjetojeda, šumskih insekata i niz drugih štetnika.

Zaštitu izvršiti prije početka kretanja vegetacije, po mirnom vremenu, cjelovitim prekrivanjem stabla, na temperaturi iznad 7 stepeni Celzijusa, a sredstva za zaštitu bilja koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.

Izvještajno-prognozna služba Ministartsva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde preporučuje voćarima da ne propuštaju zimsku zaštitu u voćnjacima, a kako bi u toku vegetacije imali manje problema sa biljnim bolestima i štetnicima.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.