Goražde, 22.03.2023.godine

PRIPREMA :Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede

Zaštita vinove loze

Vinova loza se na našem području uzgaja na manjim površinama i potrebno je provoditi zaštitu od biljnih bolesti i štetnika.

Najčešća bolest koja je prisutna na vinovoj lozi je crna pjegavost čiji je uzročnik gljiva Phomopsis viticola. Rezidbom je potrebno ukloniti inficirane rozgve, a bolest se prepoznaje po sivkasto srebrenoj boji rozgve na kojoj se nalaze crne tačke.

Poslije završene rezidbe vinove loze u fazi bubrenja pupova ili fazi razvoja vunastog pupa preventivna zaštita se može izvršiti preparatima na bazi bakra registrovanim za ovu namjenu. Ukoliko je u predhodnoj godini bilo problema sa štetnicima (lisne uši, crveni voćni pauk, štitaste uši, grinje) potrebno je bakarnim preparatima dodati i mineralno ulje ili koristiti gotove preparate koji sadrže bakar i mineralno ulje.

Sredstva za zaštitu bilja koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.