Goražde, 31.03.2023.godine

PRIPREMA :Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede

Zaštita povrtnih kultura

Jedan od uslova uspješne proizvodnje povrtnih kultura na otvorenom polju je da se ne proizvode svake godine na istom mjestu.

Kod nas na otvorenom polju najviše se proizvodi krompir koji pripada porodici Solonaceae, istoj porodici pripadaju: paprika, paradajz, patlidžan,duhan i napadaju ih iste bolesti i štetnici.

Ukoliko se povrtne kulture proizvode u monokulturi duži niz godina, štetni organizmi se namnože da ih je kasnije teško suzbiti i zaštitnim sredstvima. Patogene gljive koje izazivaju bolesti na biljkama, kao i štetnici, ako nemaju biljke hraniteljke ne mogu živjeti u zemljištu duže od 2-3 godine.

Kod primjene plodoreda zemljište se obrađuje na različitu dubinu, a to ima za uticaj bolje iskorištavanje vode i hranjivih materija iz zemljišta, jača se korijenov sistem kod biljaka, sitni se zemljište i poboljšava mu se struktura.

Luk koji se proizvodi u monokulturi manje je otporan na plamenjaču, čiji je uzročnik gljiva Peronospora destruktor, koja u toku vegetacije uništava lisnu masu, a kasnije u skladištu dolazi do truleži glavica luka.

Isto tako, potrebno je obratiti pažnju na prisustvo korova u usjevima gajenih biljka. Štetu nanose biljkama uzimanjem vode i hranjivih materija, naseljavaju ih lisne uši koji su prenosioci virusnih oboljenja.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.