Goražde, 05.05.2023 godine

 

PRIPREMA :Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede

Zaštita u voćnjacima

Poslije faze cvjetanja potrebno je izvršiti pregled voćnih nasada na prisustvo lisnih uši. Sitni su insekti, a boja im varira od svjetložute, zelene do crne. Hrane se sisanjem biljnih sokova, pri čemu izazivaju oštećenja poput zastoja u rastu, listovi su ukovrčani, zametnuti plodovi deformisani, luče mednu rosu na koju se naseljavaju gljive čađavice i prenosioci su virusnih bolesti. Ukoliko se uoči pojava lisnih ušiju na voćkama, preporučuje se zaštita primjenom adekvatnih sredstava za zaštitu bilja.

U toku vegetacije potrebno je redovno vršiti pregled voćnih stabala jabuke, kruške i dunje u cilju utvrđivanja pojave mladara u vidu „pastirskog štapa“, sušenja listova, pojave bakterijskog eksudata, a čiji je uzročnik fitopatogena bakterija Erwinia amylovora. Bakterija napada sve dijeolove biljke, a najviše je osjetljiv cvijet. Cvjetovi dobijaju smeđu boju i suše se. Povoljni uslovi za pojavu bakteriozne plamenjače su temperatura zraka od 18-24 C0 i visoka vlažnost zraka.

Ukoliko je došlo do infekcije, zaštita se može izvršiti odstranjivanjem inficiranih dijelova kod jabuke rezom 30 cm ispod mjesta zaraze prema zdravom tkivu, a kod kruške i dunje 50 cm. Rane nastale pri rezidbi premazati voćarskim voskom.

U cilju zaštite pčela, obavezno u voćnjacima izvršiti košenje korova koji su procvjetali, a zaštitna sredstva koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.